ROK TEMU BYŁ CZAS NA ODWOŁANIA

Informacja Nr .
Starosty Sanockiego
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska gmina Zarszyn
§ 1. Na podstawie art.13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606) oraz art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027) Starosta Sanocki informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska gmina Zarszyn stał się operatem ewidencji gruntów i budynków obrębów: Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska. § 2. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Jeżeli ktokolwiek ma zastrzeżenia co do sporządzonego operatu geodezyjnego ewidencji gruntów i nieruchomości z treści powyższej informacji wynika, że miał na to 30 dni, aby zgłosić zastrzeżenia. Rzecz w tym, że sytuacja ta miała miejsce dokładnie rok temu. Indywidualne przypadki są jednak załatwiane wciąż przez starostwo i sytuacja ta będzie się jeszcze długo ciągnąć.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *