PROGRAM WYBORCZY URSZULI WANIELISTA

Pierwszym kandydatem z naszej miejscowości startującym w wyborach samorządowych, który przedstawia swój program wyborczy jest Pani Urszula Wanielista, kandydatka do rady powiatu sanockiego. Reprezentuje ona Komitet Wyborczy Stowarzyszenie “ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY ZIEMI SANOCKIEJ”. Szefowa naszego rodzimego Zakładu Opieki Zdrowotnej będzie zbierać głosy w okręgu nr 1 obejmującym gminy Besko, Bukowsko i Zarszyn.

Program wyborczy tej kandydatki przedstawia się następująco:

 1. dokończenie przejmowania dróg, po wcześniejszym ich wyremontowaniu

 2. usytuowanie na terenie naszej gminy Pogotowia Ratunkowego

 3. dbanie o rozwój sanockiego szpitala

 4. walka o rozwój bezpłatnej specjalistycznej opieki lekarskiej

 5. wspieranie wszelkich działań promujących ekologię

 6. wspieranie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Pielnica

 7. wspieranie działalności gminy przekładającej się na powiat.

  Kieruję NZOZ MedicSan, znam potrzeby mieszkańców.

  Wanielista Urszula

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *