SPITSBERGEN WKRÓTCE BĘDZIE MIAŁ DROGĘ

Około 3660 m2 asfaltu zostanie ułożone na drodze stanowiącej pętlę wokół Spitsbergenu. Jezdnia będzie miała szerokość 3,5 metra, a pobocza po 75 cm z każdej strony. Do wyminięcia dwóch pojazdów trzeba będzie więc zarwać to wąskie pobocze. Wykonawca robót – PRDiM z Sanoka wyłoniony w przetargu rozścielił już kliniec. Wkrótce pojawią się maszyny do układania nawierzchni asfaltowej tj. 4 cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej. Ziści się marzenie  mieszkańców tego rejonu Nowosielec, o normalnej drodze w tym zakątku wsi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *