SZUKAŁ LUDZI GOTOWYCH PÓJŚĆ ZA NIM

Mija dzisiaj piąta rocznica śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II. Przez 9665 dni był głową kościoła rzymsko- katolickiego. Wspaniała postać, charyzmatyczny duchowny i niezapomniany pedagog. Nazywany jest papieżem tysiąclecia. W swej posłudze na stolicy Piotrowej odbył ponad 100 pielgrzymek do większości krajów katolickich. Nie dane mu było odwiedzić nawracającej się Rosji, która długo podnosiła się po okresie komunizmu. Twardzi hierarchowie kościoła wschodniego nie uznali za stosowne gościć na swojej ziemi duchownego pochodzącego z sąsiedniej Polski. Pontyfikat Jana Pawła II nasycony był miłością do ludzi, otwarciem na młode pokolenie i dialogiem ekumenicznym. Odchodził od nas w atmosferze powagi i zadumy nad ludzkim cierpieniem. Ostatecznie opuścił nas o godzinie 21.37 odchodząc do Domu Ojca, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Świat w tym momencie przystanął. Wypełniony po brzegi Plac św. Piotra modlił się za duszę zmarłego Karola Wojtyły. Czy po tych pięciu latach potrafimy docenić jego wkład w jednoczenie kościoła, głoszone prawdy i nauki, dziesiątki homilii i przekazywane pozdrowienia. Zasiane ziarno powinno w nas wzrastać i wydawać obfite plony, a wdzięczność za wprowadzenie świata w III tysiąclecie powinna trwać do końca naszych dziejów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *