CMENTARZE KOMUNALNE DLA PARAFIAN I NIE TYLKO

Zebranie wiejskie zwołane przed miesiącem miało rozstrzygnąć za jakim statusem cmentarzy opowiada się społeczeństwo Nowosielce. Obecnie czynne dwa cmentarze są w świetle prawa cmentarzami komunalnymi, których utrzymanie spoczywa na władzach gminnych. Pod względem zagospodarowania obie nekropolie nie są niestety przykładem dbałości starań aktualnego zarządcy. Na żadnym  z nich nie ma kaplicy pogrzebowej ani kostnicy. Ten nowszy posiada studnię wierconą od roku 2003 i posiada stałe ogrodzenie.

Zebranych niespełna 60 osób na sali Domu Ludowego zostało poinformowanych przez sołtysa, że propozycja przejęcia obu cmentarzy na stan parafii złożona proboszczowi  przez radę parafialną nie została przez niego zaakceptowana. W tej sytuacji cmentarze nadal posiadają status cmentarzy komunalnych. Sołtys przedstawił stawki opłat cmentarnych i zarys regulaminu, które miały być przedmiotem dyskusji. Póki co nie został wyłoniony zarządca cmentarzy, ani nie została podjęta przez gminę procedura wyłoniebnia takiego zarządcy. W przypadku podjęcia takich działań przez gminę należałoby się spodziewać, że oferenci złożą propozycje stawek opłat i zakres oferowanych usług.Takie oferty można dopiero poddać pod dyskusję i ewentualne oceny społeczeństwa Nowosielec. Temat jest dość trudny i z pewnością będzie miał ciąg dalszy na tym forum. Prosimy o opinie i uwagi w tych sprawach.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *