Dopalacze wciąż legalne

Z posiedzenia Sejmu:
20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 1207 i 1547). 6 kadencja, 35 posiedzenie, 2 dzień (12-02-2009)

Poseł Elżbieta Łukacijewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sklepy z tzw. dopalaczami stanowią nową modę  na polskim rynku. Przeznaczone są głównie dla ludzi młodych, którzy nierzadko eksperymentują z różnymi używkami. Zdaniem terapeutów łatwy dostęp, jeśli chodzi o kupno dopalaczy, budzi zaniepokojenie, ponieważ jest to szybki krok do uzależnienia i przechodzenia na twarde narkotyki.

Myślę, Wysoka Izbo, że dzisiaj nie tylko ja z satysfakcją przedstawiam
stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej wobec rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zawartego w drukach nr 1207 i
1547. Na tę ustawę czekał nie tylko wymiar sprawiedliwości czy organy
ścigania, którym dzisiaj dajemy narzędzie do ścigania z urzędu, jeśli chodzi
o substancje zawierające tzw. dopalacze, ale przede wszystkim czekali na nią
rodzice zaniepokojeni tym, że młodzież ma tak łatwy dostęp do używek, które
mają działanie psychotropowe lub narkotyczne.

Myślę, że ucieszymy również wielu burmistrzów czy prezydentów zarządzających
miastami i gminami, na terenie których powstały sklepy oferujące w swojej
sprzedaży tak zwane dopalacze zawierające między innymi benzylopiperazynę.

Proszę państwa, myślę, że tutaj nie trzeba wielkich słów. Cieszę się, że w
miarę szybko Komisja Zdrowia ponad wszystkimi podziałami zgodziła się
jednogłośnie, aby przyjąć projekt ustawy poszerzony – tak jak wspominał pan
poseł sprawozdawca – o inne rośliny, których używanie, czy których ekstrakty
również mogłyby mieć niekorzystny wpływ na zdrowie młodzieży. Tak że, proszę
państwa, wierzę, że również dzisiejsze sprawozdanie zostanie przez wszystkie
kluby pozytywnie ocenione i że w krótkim czasie pan prezydent podpisze
ustawę, tak aby możliwość zamykania sklepów albo wycofywania tych
substancji, które mają negatywny wpływ, stała się faktem i aby organy
ścigania mogły bardzo szybko działać. Dziękuję bardzo. Oczywiście Platforma
Obywatelska popiera projekt ustawy.

źródło:www.sejm.gov.pl

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *