PROCESJA NA ULICY NADBRZEŻNEJ

Tegoroczne Święto Bożego Ciała w naszej parafii, jak już w tradycji od kilku lat bywa znów znalazło oprawę poza świątynią. Tym razem msza św. została odprawiona na placu przy budynku Szkoły Podstawowej. Proboszcz wspomniał w homilii o jubileuszu 150 lecia założenia podstawówki w Nowosielcach, które to uroczystości będą mieć miejsce w ostatnią niedzielę czerwca.  Po mszy ruszyła procesja w kierunku ulicy Nadbrzeżnej, gdzie zostały przygotowane kolejno cztery ołtarze. Ostatni znajdował się na wysokości nowego osiedla domków jednorodzinnych. Dopisała frekwencja, a szczególnie cieszy obecność młodych małżeństw z dziećmi, które brały czynny udział w procesji. Nie zawiodła również pogoda – było ciepło i słonecznie.

DANE OSOBOWE – EUROPA OSZALAŁA

Polska oszalała na punkcie ustawy o ochronie danych osobowych. Nagle wszyscy zaczynają nas informować o tym, że posiadają nasze dane, że możemy je kontrolować i zabronić przetwarzać. Administratora naszych danych możemy oskarżyć o złe zarządzanie nimi i będzie on miał z tego powodu poważne kłopoty. W firmach zatrudniających powyżej określonej liczby pracowników mają powstać stanowiska inspektorów ds danych osobowych. Na bazie unijnych procedur wyrósł Kolejny szczebel polskiej biurokracji, która nas zżera niczym cancer. Tymczasem na Facebooku dane o posiadaczach kont wyłożone są niczym śliwki do suszenia. Od wielu lat na stronach rządowych dostęp do ksiąg wieczystych pozwala poznać nasz stan posiadania, zadłużenie w bankach zastawione pod hipotekę oraz stan naszych nieruchomości. Akurat te kwestie nie powstały przypadkowo i zostały wprowadzone w  celu permanentnej inwigilacji Polaków oraz spenetrowania stanu posiadania. Interes się kręci – szkolenia w sprawie RODO, niszczarki zgodne z RODO, przechowywanie i administrowanie danymi zgodnie z RODO.

SŁONE PODWYŻKI CEN WODY I ŚCIEKÓW

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Gminy Zarszyn. Podwyżka została rozłożona na kolej trzy lata. Cena wody netto z obecnej 4,10 zł wzrośnie w trzecim roku do 5,68 zł, co daje wzrost o 38,53%. Za ścieki będziemy płacić docelowo o ponad 39% więcej, czyli 5,85 zł za 1 m3. Aktualnie ta cena wynosi 4,20 zł.

PIELGRZYMKA PIESZA DO STRACHOCINY

16 maja w Strachocinie o godz. 17- tej odprawiona zostanie msza św. odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli, jednego z głównych patronów Polski. Uroczystość poprowadzi metropolita przemyski ks. arcybiskup Adam Szal. Z Nowosielec o godz. 14.30 wyruszy piesza pielgrzymka, najkrótszą trasą  prowadzącą przez las. W przypadku złej pogody wyjazd pojazdami około godz. 16.15. Zbiórka pielgrzymów na parkingu koło kościoła. Osoby nie posiadające własnych pojazdów będą mogły skorzystać ze zorganizowanego transportu.  Powrót z uroczystości autami uczestników pielgrzymki. Zapisy w zakrystii po każdej mszy lub wieczornej majówce.

100 LECIE OSP NOWOSIELCE

6 maja w Nowosielcach odbędą się uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz 100 lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości. W roku odzyskania przez Polskę niepodległości działacze lokalni założyli drużynę pożarniczą, której podstawowym celem było nieśnienie pomocy w czasie pożarów. Konny wóz pożarniczy stacjonował między innymi na “Kaczych dołach”, czyli malutkiej remizie na wprost kładki nad Pielnicą przy ul. Modrzewiowej. Po wybudowaniu Domu Ludowego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku siedziba straży przeniesiona został w bardziej godne miejsce. Przez wiele lat podstawowym sprzętem bojowym był przystosowany do transportu wody i gaszenia Star 25. Dzisiaj nasza OSP jest prężnie działającą organizacją zrzeszającą kilkudziesięciu członków. Od wielu lat nasi strażacy działają w Krajowym Systemie Ratownictw Gaśniczego, a zawody pożarnicze szczebla gminnego i powiatowego niemal zawsze kończą w ścisłej czołówce. Gratulacje i dalszych lat w dobrej kondycji życzy portal nowosielce.pl

TABLICE INFORMACYJNE – WARTO PRZEMYŚLEĆ LOKALIZACJĘ

Przez długi okres czasu przy drodze krajowej stała tablica ogłoszeniowa zabezpieczona siatką i kłódką. Dla mieszkańców wioski był to symbol cenzury oraz traktowania “z góry” przez włodarzy miejscowości. Od pewnego czasu tablicę przeniesiono na drugą stronę drogi – stoi teraz na dojeździe do mostu przed Domem Kultury i ma charakter otwarty. Lokalizacja jest niezbyt fortunna, gdyż dla wielu mieszkańców nie skręcających  w ulicę św. Floriana informacje zamieszczone na niej są po prostu niedostępne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że ci, którym jest nie po drodze będą masowo przechodzić przez jezdnię i zaglądać na tablicę, czy nie ma tam interesujących ogłoszeń. W rejonie tym nie ma przejścia dla pieszych, więc przechodzenie na drugą stronę jest dość niebezpieczne. Zatem dostępność informacji wiejskiej jest ograniczona. Poza ulicą, której patronuje św. Florian są jeszcze inne rejony, gdzie mieszkańcy oczekują normalnego traktowania. Można mieć także zastrzeżenia do lokalizacji drugiej tablicy ogłoszeń, schowanej przy ulicy Modrzewiowej, której ekspozycja przy “ścieżce” jest fatalna. Fatalny jest również jej stan techniczny.

ULICA POŁUDNIOWA DOCZEKAŁA SIĘ OŚWIETLENIA

Ulica Południowa w Nowosielcach, czyli dawny Zaguminek będzie oświetlona. Trwa układanie kabli energetycznych wzdłuż drogi. Oświetlenie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi. Tędy prowadzi popularna trasa rowerowa w kierunku Długiego i Zarszyna. Poprawi się oświetlenie, ale zauważyć należ, że jakość nawierzchni asfaltowej ulicy Południowej i Szkolnej, będących pod zarządem gminy uległa znacznemu zniszczeniu. W wielu miejscach są liczne spękania, ubytki i wykruszenia krawędzi. Nie obejdzie się bez poważnego remontu, tylko nie wiadomo kiedy.