ULICA POŁUDNIOWA DOCZEKAŁA SIĘ OŚWIETLENIA

Ulica Południowa w Nowosielcach, czyli dawny Zaguminek będzie oświetlona. Trwa układanie kabli energetycznych wzdłuż drogi. Oświetlenie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi. Tędy prowadzi popularna trasa rowerowa w kierunku Długiego i Zarszyna. Poprawi się oświetlenie, ale zauważyć należ, że jakość nawierzchni asfaltowej ulicy Południowej i Szkolnej, będących pod zarządem gminy uległa znacznemu zniszczeniu. W wielu miejscach są liczne spękania, ubytki i wykruszenia krawędzi. Nie obejdzie się bez poważnego remontu, tylko nie wiadomo kiedy.

One comment

  1. Dzięki temu będzie bezpieczniej na naszych drogach, jednak pozostają jeszcze piraci drogowi

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *