TYM POSŁOM DZIĘKUJEMY

Zbliżające się wybory parlamentarne mogą być okazją do podsumowania mijającej kadencji Sejmu. Nasz system wyborczy zwany ordynacją jest skonstruowany w ten sposób, że wyborcy głosują na tych, których wybrały partie polityczne. W wyborach parlamentarnych ugrupowania bezpartyjne lub samorządowe praktycznie się nie liczą, a stanowią jedynie platformę do zaistnienia w mediach dla wystawianych kandydatów. Dla naszej lokalnej społeczności przez blisko półtora roku bardzo zajmującym tematem było prowadzenie kampanii związanej z obwodnicą Miejsca Piastowego, a konkretnie jej niezaprojektowanego odcinka. Spotkania z samorządowcami i posłami nie przyniosły oczekiwanego efektu. Do chwili obecnej nie zostały podjęte działania związane z uruchomieniem prac przy budowie niezaprojektowanego dotąd odcinka Długie- Sanok. Nasi obecni przedstawiciele w parlamencie zajmują się tematami drugorzędnymi, mało istotnymi dla szerszych grup społeczeństwa. Obiecywane są budowy dróg “do nikąd”, jakieś trakty leśne i bardzo modne wieże widokowe. Od początku tej inwestycji zauważalny był brak należytego zainteresowania tym tematem przez posłów, władze gminy oraz radnych. Dzisiaj mieszkańcy Nowosielec, Pisarowiec, a być może i Długiego stoją przed perspektywą komunikacyjnego linczu. Czy społeczeństwo zaufa ludziom obsadzającym drabinę władzy od gminy, aż po Wiejską? Pierwsza runda na test zaufania już 15 października, a następna na wiosnę.