OBWODNICA ZARSZYNA I CO DALEJ?

W etap projektowania weszła inwestycja budowy połączenia drogi S-19 w rejonie Miejsca Piastowego z Sanokiem. W ramach rządowego projektu budowy 100 obwodnic ma zostać wykonana droga łącząca trasę Via Carpatia z regionem bieszczadzkim. Korzyści z takiej inwestycji odczują między innymi mieszkańcy Miejsca Piastowego, Iwonicza, Rymanowa, Beska i Zarszyna. Czarny scenariusz rysuje się jednak dla mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec. Projektowana “obwodnica” w planach ma zakończyć się na granicy Długiego i Nowosielec, i dalej przebiegać przez obie miejscowości po obecnie istniejącej drodze nr 28. Dla kierowców jadących od strony Rzeszowa w kierunku Sanoka i dalej przebieg trasy będzie prowadził drogą S-19 do Miejsca Piastowego i dalej w stronę Sanoka. Natężenie ruchu na tej trasie znacznie wzrośnie. 9 lipca tego roku odbyło się w Zarszynie spotkanie konsultacyjne z sprawie planowanej inwestycji. Mogły w nim uczestniczyć zainteresowane strony (?). Zainteresowanie społeczne wśród mieszkańców Nowosielec tym tematem jest aktualnie znikome. Czy postawa naszych reprezentantów w radzie gminy i rady sołeckiej znowu sprawią, że podobnie jak wcześniej przy innych inwestycjach zostaniemy wykiwani i będziemy przez kolejne lata czekać na naprawienie zaniedbań oraz braku zaangażowania w istotne sprawy lokalne. W tej kwestii konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które uświadomią inwestorowi, że planowane rozwiązania są niekorzystne, a likwidacja problemów komunikacyjnych na jednych odcinakach odbywa się kosztem innych.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *