TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR WÓJTA

Urząd Gminy w Zarszynie informuje, że 28 lutego 2016r.  planowana jest organizacja XIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn, który odbędzie się  w hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Spotkanie organizacyjne kierowników drużyn odbędzie się dnia  15 lutego 2016 o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zarszyn. Na spotkaniu omówione zostaną zasady przeprowadzenia zawodów. Zgłoszenia drużyny  należy dokonać do dnia 12 lutego 2016 r.  osobiście lub pod nr telef. 013 4671038 –   Ref.  Kultury i Sportu –  UG Zarszyn. Drużyny, które nie zgłoszą swego uczestnictwa  w w/w terminie nie zostaną dopuszczone do turnieju.

Wójt Gminy Zarszyn
źródło – strona UG Zarszyn

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.