ŚCIEŻKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Ruszyła inwestycja utwardzenia ścieżki od Domu Ludowego w kierunku Długiego. Przegłosowana inwestycja na zebraniu wiejskim finansowana jest częściowo ze środków funduszu sołeckiego. W efekcie podjętych uchwał powstaje chodnik z nawierzchnią z kostki brukowej. Minimalna jego szerokość wynosi 100 cm. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów. Został on wyłoniony w drodze przetargu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *