alt

POZNAJ UROK LASU

 Projekt dofinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu ,, Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne’’, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Grupa nieformalna ,,NOWOSIELCZAKI’’

uprzejmie zawiadamia, że realizuje  Inicjatywę pt. ,, Las to nie tylko drzewa’’.

Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 8 lat z terenu gminy Zarszyn. Inicjatywa ma za zadanie przedstawienie i uświadomienie dzieciom ważnej roli lasu jaką odgrywa w życiu codziennym i dla całego świata. Inicjatywa zostanie podzielona na trzy etapy: w pierwszej kolejności zostaną zorganizowane trzy wyjazdy do lasu gdzie odbędą się prelekcje związane z wielofunkcyjną rolą lasu, drugim etapem będzie organizacja konkursu wiedzy przyrodniczo leśnej dla dzieci, a na zakończenie zostanie zorganizowany wyjazd do leśniczówki edukacyjnej wraz z ogniskiem.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *