STARE PORZĄDKI PO NOWEMU

USTAWA ŚMIECIOWA

Zebranie w sprawie nowej ustawy śmieciowej z ostatniego piątku było bardzo pożyteczne i pozwoliło rozwiać szereg wątpliwości w sprawie funkcjonowania nowego sposobu odbioru śmieci. To nowe ma wejść w życie 1 lipca tego roku. Czy dla mieszkańców gminy będzie to faktycznie nowa rzeczywistość. Nie do końca. Nadal będą obowiązywać worki w różnych kolorach, pozwalające na segregację odpadów na plastik, szkło, złom i makulaturę. Odpady bio-degradowalne, czyli inaczej te, które można kompostować, dla faktycznie pozbawionych miejsca pod kompostownik gmina zapewni worki w kolorze brązowym. Dla zachowania dotychczasowego grafiku wywozu, planowane jest utrzymanie nadal środowych terminów odbioru odpadów. Nowością jest

to, że gospodarka śmieciowa staje się podstawowym obowiązkiem gminy. Za tę gotowość mieszkańcy muszą ponosić opłaty, które powinny pokryć koszty odbioru i utylizacji odpadów. Czy ktoś chce, czy nie, zapłacić musi, jeżeli mieszka na terenie gminy. Opłaty komunalne z tego tytułu noszą słusznie nazwę podatku śmieciowego, gdyż jest to danina na rzecz urzędu gminy obowiązkowa oraz podlegająca egzekucji. Decyzje o ściągalności tych opłat wystawiał będzie wójt. Mieszkańcy będą mieli dodatkowe ułatwienia i możliwość oddania tych odpadów, które do tej pory nie były odbierane. Punkt ich odbioru ma powstać na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie. Jak zapewniał wicewójt, można tam będzie przywieźć stare opony, zużyty sprzęt AGD, odpady niebezpieczne, np. środki ochrony roślin nie wykorzystane lub przeterminowane. Mowa była również o gruzie z drobnych domowych remontów wykonywanych we własnym zakresie. Znajdzie się tam również miejsce dla odpadów styropianowych z opakowań oraz dociepleń budynków. Omawiane zagadnienia dotyczyły przepisów dla gospodarstw domowych. Podmioty gospodarcze, firmy i duże przedsiębiorstwa mają działać na innych zasadach.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *