PREZENTACJA KANDYDATÓW PRZY SŁABEJ FREKWENCJI MIESZKAŃCÓW

Wtorkowe spotkanie z kandydatami na radnych w Domu Kultury zgromadziło łącznie około 30 osób. Swój program przedstawiło 6 kandydatów do Rady Gminy, jedna kandydatka do Rady Powiatu oraz startujący do piątej już kadencji obecny wójt Andrzej Betlej. Programy wyborcze kandydatów gminnych skupiały się wokół remontów dróg, utrzymania infrastruktury we wsi i wsparcia dla lokalnych organizacji. Startująca do samorządu powiatowego Urszula Wanielista koncentruje się na sprawach opieki medycznej na tych polach, które są w powiecie zaniedbane lub będą wymagały szczególnego wsparcia w najbliższej przyszłości. Wójt Andrzej Betlej podsumował praktycznie okresy swoich poprzednich kadencji deklarując wolę kontynuacji najbardziej strategicznych zadań, czyli dokończenia budowy infrastruktury komunalnej i wsparcia dla wychowania dzieci od żłobków poprzez przedszkola i szkoły podstawowe. Niestety zabrakło prezentacji kontrkandydatów do fotela wójta. Obie kandydatki startujące w wyborach nie otrzymały zaproszenia na to spotkanie. Zebranie zorganizował sołtys Nowosielec.