NOWY SOŁTYS WYBRANY

Na zebraniu wiejskim w dniu 10 marca mieszkańcy wybrali nowego sołtysa Nowosielec. Został nim Paweł Szelka, który otrzymał 101 głosów na 182 ważne głosy, spośród 183 uczestników zebrania, biorących udział w głosowaniu. Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio 54, 15 i 12 głosów. Nowy sołtys jest jednym z najmłodszych w historii naszej wsi. W kolejnym głosowaniu wybrano 8 członków rady sołeckiej, spośród 10 zgłoszonych kandydatów. Po 16 latach sprawowania urzędu przewodniczącego rady sołeckiej podziękowania otrzymał Jan Stokłosa. W krótkim podsumowaniu przedstawił on dorobek ostatniej kadencji. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych oraz kierownicy referatów gospodarki komunalnej i inwestycji. Zebranie bardzo sprawnie poprowadził wybrany na przewodniczącego zebrania radny Grzegorz Michalski, uruchamiając w trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskusję na tematy interesujące mieszkańców Nowosielec. Nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy owocnej kadencji oraz zrozumienia i współpracy ze strony mieszkańców.