100 ROCZNICA ODSIECZY LWOWA

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzona w dniu 11 listopada nie wyczerpuje w żaden sposób bogactwa historycznego kalendarza i chwały tworzących się po rozbiorach polskich  sił zbrojnych. Obecnie mija 100 lat od odsieczy Lwowa. Polska armia wkroczyła do tego miasta wspomagając w walce orlęta lwowskie toczące już walki od kilku tygodni. Naczelny Wódz wydał rozkaz 19 listopada nakazujący zorganizować oddziały i udzielenie wsparcia walczącej ludności Lwowa. Dowództwo nad całością sił skierowanych do stolicy Galicji sprawował generał Tadeusz Rozwadowski. Po przybyciu sił polskich walki nie trwały długo. Ukraińska Rada Wojenna opuściła miasto, a 22 listopada wojsko polskie wkroczyło do miasta. Bohaterstwo młodych obrońców miasta uwieczniono w pieśni, którą słychać było na ulicach Lwowa: Pośród wichrów i zamieci, Pośród wycia, świstu kul Bronią Lwowa polskie dzieci Znosząc rany, śmierć i ból A gdy wokół grzmią armaty Na placówce pełnim straż Nie porzucim swojskiej chaty Bo Lwów był i będzie nasz.