DR WANDA PÓŁTAWSKA W PASTWISKACH

2 maja o godz. 15 gościła na naszym terenie wielce szanowna obrończyni życia i rodziny oraz polskich żywotnych interesów narodowych pani dr Wanda Półtawska z Krakowa. Przez ok. półtorej godziny opowiadała o swoich przeżyciach  w niemieckim obozie zagłady, o kontaktach z Ojcem świętym Janem Pawłem II. Broniła życia dzieci nienarodzonych i rodziny. Po cennej lekcji historii i etyczno- moralnej prelekcji pani dr Półtawska podpisywała zgromadzonym słuchaczom swoje książki. Izba pamięci kardynała Karola Wojtyły to ważne miejsce, które gromadzi ludzi dobrej woli i szerzy cywilizację miłości, o którym mówił nasz święty Jan Paweł II i przekazuje jego przyjaciółka  97 letnia Pani dr Półtawska.