MATKA BOŻA POCIESZENIA Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA

W kościele Ojców Franciszkanów w Sanoku znajduje się Obraz Matki Bożej Pocieszenia datowany na I poł. XVII w. Przed wizerunkiem Maryi 8 maja 1955 r. publicznie ofiarowano Matce Bożej miasto Sanok. O tym, jak wielką moc ma cudowny wizerunek, przekonał się sam kardynał Stefan Wyszyński, który podczas pobytu w Komańczy, gdzie go internowano, otrzymał od oo. Franciszkanów jego kopię. Gdy po 2 miesiącach od przyjęcia tego prezentu, duchowny został uwolniony, podkreślał, że stało się to właśnie za przyczyną sanockiego obrazu. Więziony Prymas poprosił o podpisanie tego daru sanockich franciszkanów, więc na odwrocie obrazu znalazł się zapis: “Jego Eminencji, Najdostojniejszemu kardynałowi, Prymasowi Polski, ks. dr Stefanowi Wyszyńskiemu, w dniach jego pobytu w Ziemi Sanockiej, klasztor Franciszkanów z Sanoka ten obraz Matki Bożej Pocieszenia z czcią najgłębszą ofiaruje. o. Jakub Półchłopek – gwardian klasztoru. Komańcza 24 VIII 1956 r.” Prymas Wyszyński zabrał obraz do Warszawy, gdzie był on stale obecny w Jego apartamentach do końca ziemskich dni Prymasa Tysiąclecia.

RADOSNEGO ALLELUJA

Nie zna śmierci Pan żywota, Chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta ręka święta, Alleluja! Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi. Alleluja! Próżno straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury. Alleluja! Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, Która drogo dziś przybrana, kosztem Pana. Alleluja! Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!

MIŁA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW NOWOSIELEC I OKOLIC

Na terenie Nowosielec wkrótce może powstać placówka pocztowa. Dyrekcja Poczty Polskiej w Rzeszowie poszukuje kandydata na agenta do prowadzenia placówki. Agencja Pocztowa pozwoli na wykonywanie operacji finansowych – opłacanie rachunków, korzystanie z usług pocztowych, odbiór i nadawanie przesyłek. Przy obecnie działającej placówce na terenie Zarszyna nie zawsze poziom usług dla mieszkańców miejscowości ościennych jest na odpowiednim poziomie. Tym, co dojeżdżają do Sanoka poczta w Nowosielcach będzie po prostu “po drodze”. Awizowane przesyłki będą w zasięgu ręki. Z pewnością ucieszą się z tego faktu mieszkańcy strefy 38-533, czyli Pielni, Pisarowiec, Jędruszkowiec, Markowiec i Nowosielec. Agencja może powstać już w drugim kwartale tego roku.

GDZIE JEST GOSPODARZ? – fotogaleria ulica Północna

Dziękujemy Panu Wójtowi, sołtysowi, radnym i radzie sołeckiej za ulicę Północną! Asfaltują ulice według własnego scenariusza i widzimisię! Wieloletni układ gminy zarszyńskiej ma się dobrze! Skoro nie ma asfaltu to przynajmniej żwir z rzeki Pielnicy by można wysypać. Woda płynie drogą, muł i bagno! No, ale żwir czerpie jeden za pozwoleniem włodarzy? Rowy zamulone, ale tak ważna ulica do lasu jest w opłakanym stanie, a wybory samorządowe za parę miesięcy zarszyńska gmino!

NIEDZIELA JEST DLA RODZINY

Handel w niedziele jest u nas przedmiotem wielu dyskusji, sporów i wymiany argumentów. Przyjęty niedawno przez rząd program tworzenia wolnych od handlu niedziel jest wyciągnięciem ręki do olbrzymiej rzeszy ludzi pracujących w dniach, które w tradycji i kulturze wielu narodów zarezerwowane są na odpoczynek. Przed rokiem 1989 sklepy w niedziele nie były otwarte. Nikogo to nie oburzało, nie było w ogóle dyskusji, czy placówki handlowe należy otwierać w tym dniu. Wbrew stanowisku związku zawodowego “Solidarność” po przemianach społeczno- politycznych przełomu lat 80 i 90- tych w Polsce zaczęły rządzić obce koncerny, rekiny z branży produkcyjno- handlowej. W powstających galeriach i centrach handlowych do pracy przez 7 dni w tygodniu zaczęto zmuszać Polaków i jednocześnie lansować modę na bywanie w tych miejscach właśnie w dniach świątecznych. Gdy na zachodzie Europy nadal obowiązywał zakaz handlu w niedziele, u nas wytworzył się mit, że Polacy bez otwartych marketów nie są w stanie się obejść. Tymczasem należy zauważyć, że pracownicy stojący za kasą i obsługujący w handlu mają rodziny, dzieci, małżonków, a ich nieobecność w domy nie pozostaje bez wpływu na życie rodzinne. Wolne niedziele to powrót do normalności. Chciwość jednych i pazerność na zysk nie może być zaspakajana kosztem innych. W tych warunkach wystarczy jedynie racjonalniej planować domowe zakupy i sposób gospodarowania czasem, a do nowej rzeczywistości przyzwyczaimy się szybciej, niż się nam wydaje.

KRÓLOWA JADWIGA PATRONKA NA NASZE CZASY

Widowisko kostiumowe o życiu św. Jadwigi Królowej przedstawione w ostatnią niedzielę przez amatorski zespół działający w Długiem zachwyciło widzów i było źródłem bogatych i głębokich przeżyć. W tym roku minie 619 lat od śmierci tej młodej monarchini. Postać władczyni z wawelskiego zamku była niezwykła. Jej krótki żywot nacechowany był wielką pobożnością, hojnością wobec biednych i potrzebujących. Zmarła w wieku 26 lat niedługo po urodzeniu i śmierci swojej jedynej córki. Papież św. Jan Paweł II 8 czerwca 1997 roku dokonał kanonizacji królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach, w obecności ponad miliona zgromadzonych na tej uroczystości wiernych.

KRÓLOWA JADWIGA – WIDOWISKO TEATRALNE

W najbliższą niedzielę 25 lutego o godzinie 17.00 na sali Domu Kultury w Długiem miejscowe amatorskie Koło Teatralne przedstawi sztukę poświęconą życiu św. Królowej Jadwigi. Święta Jadwiga jest patronką tamtejszej parafii, a sztuka ma przybliżyć tę postać mieszkańcom Długiego. Inscenizacja ma bogatą oprawę kostiumową i ciekawy scenariusz. Wstęp wolny.