ŚWIATŁOWODY CORAZ BLIŻEJ

W lipcu rozpocznie się inwestycja w gminie Zarszyn związana z budową sieci internetowej światłowodowej. Użytkownicy otrzymają w końcu  solidne łącza pozwalające na przesył danych z prędkością do 100 Mb/s. W pakiecie klienci znajdą również ofertę kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych oraz łącza telefoniczne. Światłowody będą prowadzone po zmodernizowanej sieci energetycznej, podobnie jak w wielu miejscowościach naszego regionu. Inwestycja obejmie nie tylko gminę Zarszyn, ale również wiele sąsiednich gmin. Operator – rzeszowska firma RESNET zapewnia, że wraz z jakością nie zostaniemy obciążeni opłatami “z kosmosu”. Łącze o prędkości np. 30 Mb/s będzie dostępne w cenie około 25-30 zł/ m-c. Konkurencja w tej branży klientom wyjdzie tylko na zdrowie.

BISKUP STANISŁAW JAMROZEK Z WIZYTĄ W NOWOSIELCACH

20 marca parafia w Nowosielcach miała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez biskupa przemyskiego Stanisława Jamrozka. Ksiądz biskup wizytował Szkolę Podstawową, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej oraz kancelarię parafialną. W czasie nabożeństwa o godzinie 17-tej  młodzież z Nowosielec otrzymała sakrament bierzmowania, udzielony przez przemyskiego hierarchę. Wizytacja kanoniczna jest dokonywana nie rzadziej niż raz na pięć lat.

MARZEC – CZAS PIERWSZYCH OPŁAT PODATKOWYCH

Pierwsza rata podatku od nieruchomości powinna zostać zapłacona do 15 marca. Minął więc termin regulowania tej powszechnej należności wobec państwa. Dla przypomnienia warto dodać, że jeżeli roczna wartość podatku nie przekracza 100 zł płatność powinna zostać wniesiona w całości. Kiedy wartość zobowiązania jest wyższa, wówczas podatek jest naliczony w czterech ratach. Na koniec marca przypada termin regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych. I tutaj przypomnienie, że za styczeń opłata od osoby wynosi 7,24 zł, ale od lutego trzeba już liczyć 12,50 za każdą zadeklarowaną osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym. Za śmieci opłata trafia na indywidualne konto bankowe przypisane do każdego gospodarstwa domowego.

WODY POLSKIE – CZY WODA SODOWA?

Gospodarka nasza obarczona wieloma obciążeniami i barierami biurokratycznymi wciąż żyje i próbuje stanąć na nogi. Nieudolne kolejne rządy, poddane wpływom grabarzy normalności, przekupnych lobbystów i bezmyślnych posłów zrzeszanych w dziesiątkach komisji  sejmowych zamiast upraszczać zasady prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw wymyślają kolejne przeszkody. Do grupy absurdalnych tworów można śmiało zaliczyć Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Instytucja o zasięgu ogólnopolskim uposażona przez władze do zarządzania między innymi tym, co istnieje od czasu powstania życia na ziemi. Urzędnicy wód polskich mają władzę i decydują którędy przebiegać maja gazociągi, sieci elektryczne, drogi, światłowody i powstawać budynki. Biurka w wodach polskich uginają się od stosów wniosków, tysięcy projektów, a drzwi nie zamykają się od krążących petentów.

NOWY SOŁTYS WYBRANY

Na zebraniu wiejskim w dniu 10 marca mieszkańcy wybrali nowego sołtysa Nowosielec. Został nim Paweł Szelka, który otrzymał 101 głosów na 182 ważne głosy, spośród 183 uczestników zebrania, biorących udział w głosowaniu. Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio 54, 15 i 12 głosów. Nowy sołtys jest jednym z najmłodszych w historii naszej wsi. W kolejnym głosowaniu wybrano 8 członków rady sołeckiej, spośród 10 zgłoszonych kandydatów. Po 16 latach sprawowania urzędu przewodniczącego rady sołeckiej podziękowania otrzymał Jan Stokłosa. W krótkim podsumowaniu przedstawił on dorobek ostatniej kadencji. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych oraz kierownicy referatów gospodarki komunalnej i inwestycji. Zebranie bardzo sprawnie poprowadził wybrany na przewodniczącego zebrania radny Grzegorz Michalski, uruchamiając w trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskusję na tematy interesujące mieszkańców Nowosielec. Nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy owocnej kadencji oraz zrozumienia i współpracy ze strony mieszkańców.

KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY

10 marca na zebraniu wiejskim mieszkańcy Nowosielec będą mogli dokonać wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Czy będą chętni na stanowisko sołtysa? Poprzednie wybory omal nie zakończyły się bezprecedensowym impasem spowodowanym brakiem kandydatów.  Ażeby mieć wpływ na to, co będzie się w naszej wiosce działo przez najbliższe 5 lat, warto przyjść na zebranie i zagłosować. Być może dowiemy się również, co działo się w gminie od czasu zmiany warty na stanowisku wójta. Początek zebrania godzina 16.00

ZAMKNĄ NIE ZAMKNĄ – KIEDY KONIEC CIUCIUBABKI?

Zdaniem radnego z Nowosielec Grzegorza Michalskiego użyte sformułowanie, iż sytuacja wokół placówki bankowej w  naszej miejscowości jest  “nie do końca jasna” nie jest tutaj na miejscu. Radny informuje, że “… odbyły się dwa spotkania z Zarządem PBS oraz kilka rozmów telefonicznych. Zaangażowani w temat doskonale znają treść wypracowanego tymczasowego porozumienia. W rozmowach udział brali Radni z Nowosielec, Sołtys oraz Pani Wójt.” Zapewne chodzi tu o podkreślenie zaangażowania strony społecznej, podejmującej starania o utrzymanie placówki. Z nieoficjalnych źródeł docierają informacje, że Punkt Obsługi Klienta zostanie jednak zamknięty w najbliższym czasie. Informację ostateczną postaramy się przekazać na początku nadchodzącego tygodnia.  

BANK NA RAZIE ZOSTAJE – ZMIANA PLANÓW

Czyżby powiedzenie do trzech razy sztuka miało dosłowne przełożenie na losy placówki bankowej w Nowosielcach.  Już dwukrotnie zapadała decyzja o jej likwidacji. Pierwszy raz dwa lata temu, drugi raz na początku lutego bieżącego roku. I podobnie jak poprzednio została ona czasowo wstrzymana. Punkt Obsługi Klienta ma popracować jeszcze do końca roku. Tamtym razem ostry protest mieszkańców gminy poparty blisko ośmiuset podpisami na liście protestacyjnej spowodował zmianę decyzji przez Zarząd PBS Bank-u. Tym razem zmiana decyzji nie do końca jest jasna, ale faktem jest, że zapadła nagle. Klienci korzystający z okienka kasowego w tej placówce, mogą na razie odetchnąć z ulgą.

Z SADZĄ W KOMINIE NIE MA ŻARTÓW

W piątkowy poranek doszło w Nowosielcach do interwencji jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka. W jednym z budynków przy ul. Słonecznej nastąpiło zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne z uwagi na wzrost temperatury w kominie i możliwość zapalenia się konstrukcji budynku. Przy takich incydentach często dochodzi do uszkodzenia przewodów kominowych – powstają pęknięcia i rysy, które mogą ułatwić zaprószenie ognia. Aby zapobiec takim wypadkom należy regularnie czyścić przewody kominowe kotłów opalanych paliwem stałym, czyli węglem lub drewnem. Według przepisów o ochronie pożarowej kominiarz powinien to zrobić przynajmniej dwa razy w okresie sezonu grzewczego. Uwagę na to zwracają szczególnie firmy ubezpieczeniowe, jeżeli dojdzie do wystąpienia  i zgłoszenia szkody w wyniku pożaru.

REMONT ULICY PÓŁNOCNEJ

Utrzymanie dróg gminnych to w zasadzie studnia bez dna. Asfalt na tych drogach pojawia się z okazji np. wyborów, kiedy to wykonywane są kolejne odcinki o długościach nieprzekraczających kilkuset metrów. W połowie lutego na ulicy Północnej został wysypany tłuczeń warstwą grubości ok. 5-10 cm, co ma być synonimem remontu tej drogi. Stan tej drogi gminnej jest zły od wielu lat, a przyczyną jest między innymi ruch ciężkich maszyn rolniczych. Nasilił się on po wyremontowaniu sąsiedniej ulicy, na której położono asfalt i dla oszczędzenia nawierzchni bitumicznej lepiej było rozjeżdżać drogę gruntową. Mieszkańcy przy ulicy Północnej wielokrotnie zgłaszali do samorządu potrzebę wyremontowania odcinka służącego dojściu i dojazdom do własnych posesji. Ulica Północna czeka w kolejce na ułożenie nawierzchni asfaltowej.