KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY

10 marca na zebraniu wiejskim mieszkańcy Nowosielec będą mogli dokonać wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Czy będą chętni na stanowisko sołtysa? Poprzednie wybory omal nie zakończyły się bezprecedensowym impasem spowodowanym brakiem kandydatów.  Ażeby mieć wpływ na to, co będzie się w naszej wiosce działo przez najbliższe 5 lat, warto przyjść na zebranie i zagłosować. Być może dowiemy się również, co działo się w gminie od czasu zmiany warty na stanowisku wójta. Początek zebrania godzina 16.00

ZAMKNĄ NIE ZAMKNĄ – KIEDY KONIEC CIUCIUBABKI?

Zdaniem radnego z Nowosielec Grzegorza Michalskiego użyte sformułowanie, iż sytuacja wokół placówki bankowej w  naszej miejscowości jest  “nie do końca jasna” nie jest tutaj na miejscu. Radny informuje, że “… odbyły się dwa spotkania z Zarządem PBS oraz kilka rozmów telefonicznych. Zaangażowani w temat doskonale znają treść wypracowanego tymczasowego porozumienia. W rozmowach udział brali Radni z Nowosielec, Sołtys oraz Pani Wójt.” Zapewne chodzi tu o podkreślenie zaangażowania strony społecznej, podejmującej starania o utrzymanie placówki. Z nieoficjalnych źródeł docierają informacje, że Punkt Obsługi Klienta zostanie jednak zamknięty w najbliższym czasie. Informację ostateczną postaramy się przekazać na początku nadchodzącego tygodnia.  

BANK NA RAZIE ZOSTAJE – ZMIANA PLANÓW

Czyżby powiedzenie do trzech razy sztuka miało dosłowne przełożenie na losy placówki bankowej w Nowosielcach.  Już dwukrotnie zapadała decyzja o jej likwidacji. Pierwszy raz dwa lata temu, drugi raz na początku lutego bieżącego roku. I podobnie jak poprzednio została ona czasowo wstrzymana. Punkt Obsługi Klienta ma popracować jeszcze do końca roku. Tamtym razem ostry protest mieszkańców gminy poparty blisko ośmiuset podpisami na liście protestacyjnej spowodował zmianę decyzji przez Zarząd PBS Bank-u. Tym razem zmiana decyzji nie do końca jest jasna, ale faktem jest, że zapadła nagle. Klienci korzystający z okienka kasowego w tej placówce, mogą na razie odetchnąć z ulgą.

Z SADZĄ W KOMINIE NIE MA ŻARTÓW

W piątkowy poranek doszło w Nowosielcach do interwencji jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Sanoka. W jednym z budynków przy ul. Słonecznej nastąpiło zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne z uwagi na wzrost temperatury w kominie i możliwość zapalenia się konstrukcji budynku. Przy takich incydentach często dochodzi do uszkodzenia przewodów kominowych – powstają pęknięcia i rysy, które mogą ułatwić zaprószenie ognia. Aby zapobiec takim wypadkom należy regularnie czyścić przewody kominowe kotłów opalanych paliwem stałym, czyli węglem lub drewnem. Według przepisów o ochronie pożarowej kominiarz powinien to zrobić przynajmniej dwa razy w okresie sezonu grzewczego. Uwagę na to zwracają szczególnie firmy ubezpieczeniowe, jeżeli dojdzie do wystąpienia  i zgłoszenia szkody w wyniku pożaru.

REMONT ULICY PÓŁNOCNEJ

Utrzymanie dróg gminnych to w zasadzie studnia bez dna. Asfalt na tych drogach pojawia się z okazji np. wyborów, kiedy to wykonywane są kolejne odcinki o długościach nieprzekraczających kilkuset metrów. W połowie lutego na ulicy Północnej został wysypany tłuczeń warstwą grubości ok. 5-10 cm, co ma być synonimem remontu tej drogi. Stan tej drogi gminnej jest zły od wielu lat, a przyczyną jest między innymi ruch ciężkich maszyn rolniczych. Nasilił się on po wyremontowaniu sąsiedniej ulicy, na której położono asfalt i dla oszczędzenia nawierzchni bitumicznej lepiej było rozjeżdżać drogę gruntową. Mieszkańcy przy ulicy Północnej wielokrotnie zgłaszali do samorządu potrzebę wyremontowania odcinka służącego dojściu i dojazdom do własnych posesji. Ulica Północna czeka w kolejce na ułożenie nawierzchni asfaltowej.

GRYPA ŻOŁĄDKOWA – GRASUJE NA DOBRE

Od kilku dni nasila się w naszym regionie zachorowalność na grypę żołądkową. Chorują dzieci i dorośli. Objawy pokazują się nagle, a stan chorego pogarsza się gwałtownie. Grypie żołądkowej towarzyszą wymioty, biegunka i podwyższona temperatura. Zazwyczaj problem trwa 3-4 dni, ale w niektórych przypadkach może występować dłużej. Podstawową zasadą w takim stanie jest podawanie dużych ilości płynów choremu, aby nie nastąpiło odwodnienie organizmu. Więcej na ten temat – tutaj.

JEST TAKI KRAJ

Ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w Polsce związane z organizacją konferencji na temat Bliskiego Wschodu wskazują, jak wielkie są rozbieżności pomiędzy oficjalnym przekazem medialnym, a rzeczywistością kreowaną przez obcych polityków i dziennikarzy. W ostatnich liku dniach mieliśmy do czynienia z obrażaniem i poniżaniem narodu polskiego oraz wygłaszaniem poglądów, które mogą mieć skutki dla naszego kraju na wiele dziesięcioleci. Autorami wielu kontrowersyjnych wypowiedzi nieprzyjaznych Polsce nie były jakieś osoby nieznane lub reprezentujące środowiska mało znaczące. Autorami ich był premier kraju, którego polityka dotyka państw całego świata, Sekretarz Stanu USA  oraz dziennikarka stacji telewizyjnej MSNBC z USA. Nieudolne próby interpretowania tych przekazów medialnych niczego nie zmienią. Jedni przepraszają, inni twierdzą, że ich wypowiedź dotyczyła niektórych Polaków, a nie narodu polskiego, a jeszcze inni nie mówią nic,

PBSBANK ZAMYKA PLACÓWKĘ W NOWOSIELCACH

Z końcem lutego 2019 zamknięta zostaje placówka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego  w Nowosielcach. Punkt Obsługi Klienta działający ostatnio przez trzy dni w tygodniu zdaniem Zarządu Banku jest nierentowny. Lokal bankowy mieścił się w budynku Domu Kultury stanowiącym majątek Urzędu Gminy w Zarszynie, a wybudowanym sporym staraniem mieszkańców Nowosielec na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dla tych, co korzystali z okienka kasowego dla dokonywania opłat i wykonywania przelewów bankowych pozostanie teraz wizyta w Oddziale PBS w Zarszynie lub wyjazd do Sanoka. Dla posiadaczy bankowości elektronicznej sytuacja nie ulegnie zmianie – oni mogą wykonywać większość operacji klienckich o dowolnej porze dnia i nocy.

CZY RUSZĄ PRACE PRZY BUDOWIE ŻŁOBKA?

Za dwa tygodnie, czyli końcem lutego Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki naboru wniosków do kolejnej edycji programu Maluch+ 2019. Rozstrzygną się więc losy rozpoczętych prac przy budowie żłobka w Nowosielcach. Rozpoczęte prace przy adaptacji budynku zostały przerwane końcem ubiegłego roku i nastąpiło wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, spowodowane zagrożeniem terminu ukończenia inwestycji. Przy słabej organizacji realizacji zadania ze strony Urzędu Gminy Zarszyn dotrzymanie terminu wykonania robót było praktycznie niemożliwe. Budynek dawnego punktu katechetycznego sprzedany na rzecz UG Zarszyn jest przewidziany na żłobek dziecięcy dla maluchów z naszej gminy. Z ubiegłorocznej edycji programu dofinansowanie miało wynieść ponad 500 tyś złotych. Część prac na budynku wykonano, a z planów budowy “żłobka pod bocianim gniazdem” na razie wypadło tylko gniazdo.

CZY JUŻ CZAS NA ZMIANY?

Wiele wskazuje na to, że obecne wybory rady sołeckiej i obsada stanowiska jej przewodniczącego nie będą takie mdłe, jak w minionych latach. Poprzednie wybory były nietypowe z powody braku kandydatów na stanowisko sołtysa. Niewiele brakowało, a urząd ten mógł sprawować ktoś nadany przez władze gminy. Tym razem możemy mieć do czynienia z prawdziwą walką o władzę. Na stanowisko sołtysa chcą podobno kandydować mieszkanki Nowosielec. To może wnieść nową jakość w społeczny wizerunek naszej wsi. Przykłady wielu miejscowości wskazują, że z obowiązkami przewodniczącego rady sołeckiej kobiety radzą sobie nie gorzej niż mężczyźni. Wszystko rozstrzygnie się 10 marca na zebraniu wiejskim.