SŁONE PODWYŻKI CEN WODY I ŚCIEKÓW

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Gminy Zarszyn. Podwyżka została rozłożona na kolej trzy lata. Cena wody netto z obecnej 4,10 zł wzrośnie w trzecim roku do 5,68 zł, co daje wzrost o 38,53%. Za ścieki będziemy płacić docelowo o ponad 39% więcej, czyli 5,85 zł za 1 m3. Aktualnie ta cena wynosi 4,20 zł.

PIELGRZYMKA PIESZA DO STRACHOCINY

16 maja w Strachocinie o godz. 17- tej odprawiona zostanie msza św. odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli, jednego z głównych patronów Polski. Uroczystość poprowadzi metropolita przemyski ks. arcybiskup Adam Szal. Z Nowosielec o godz. 14.30 wyruszy piesza pielgrzymka, najkrótszą trasą  prowadzącą przez las. W przypadku złej pogody wyjazd pojazdami około godz. 16.15. Zbiórka pielgrzymów na parkingu koło kościoła. Osoby nie posiadające własnych pojazdów będą mogły skorzystać ze zorganizowanego transportu.  Powrót z uroczystości autami uczestników pielgrzymki. Zapisy w zakrystii po każdej mszy lub wieczornej majówce.

100 LECIE OSP NOWOSIELCE

6 maja w Nowosielcach odbędą się uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz 100 lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości. W roku odzyskania przez Polskę niepodległości działacze lokalni założyli drużynę pożarniczą, której podstawowym celem było nieśnienie pomocy w czasie pożarów. Konny wóz pożarniczy stacjonował między innymi na “Kaczych dołach”, czyli malutkiej remizie na wprost kładki nad Pielnicą przy ul. Modrzewiowej. Po wybudowaniu Domu Ludowego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku siedziba straży przeniesiona został w bardziej godne miejsce. Przez wiele lat podstawowym sprzętem bojowym był przystosowany do transportu wody i gaszenia Star 25. Dzisiaj nasza OSP jest prężnie działającą organizacją zrzeszającą kilkudziesięciu członków. Od wielu lat nasi strażacy działają w Krajowym Systemie Ratownictw Gaśniczego, a zawody pożarnicze szczebla gminnego i powiatowego niemal zawsze kończą w ścisłej czołówce. Gratulacje i dalszych lat w dobrej kondycji życzy portal nowosielce.pl

TABLICE INFORMACYJNE – WARTO PRZEMYŚLEĆ LOKALIZACJĘ

Przez długi okres czasu przy drodze krajowej stała tablica ogłoszeniowa zabezpieczona siatką i kłódką. Dla mieszkańców wioski był to symbol cenzury oraz traktowania “z góry” przez włodarzy miejscowości. Od pewnego czasu tablicę przeniesiono na drugą stronę drogi – stoi teraz na dojeździe do mostu przed Domem Kultury i ma charakter otwarty. Lokalizacja jest niezbyt fortunna, gdyż dla wielu mieszkańców nie skręcających  w ulicę św. Floriana informacje zamieszczone na niej są po prostu niedostępne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że ci, którym jest nie po drodze będą masowo przechodzić przez jezdnię i zaglądać na tablicę, czy nie ma tam interesujących ogłoszeń. W rejonie tym nie ma przejścia dla pieszych, więc przechodzenie na drugą stronę jest dość niebezpieczne. Zatem dostępność informacji wiejskiej jest ograniczona. Poza ulicą, której patronuje św. Florian są jeszcze inne rejony, gdzie mieszkańcy oczekują normalnego traktowania. Można mieć także zastrzeżenia do lokalizacji drugiej tablicy ogłoszeń, schowanej przy ulicy Modrzewiowej, której ekspozycja przy “ścieżce” jest fatalna. Fatalny jest również jej stan techniczny.

ULICA POŁUDNIOWA DOCZEKAŁA SIĘ OŚWIETLENIA

Ulica Południowa w Nowosielcach, czyli dawny Zaguminek będzie oświetlona. Trwa układanie kabli energetycznych wzdłuż drogi. Oświetlenie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi. Tędy prowadzi popularna trasa rowerowa w kierunku Długiego i Zarszyna. Poprawi się oświetlenie, ale zauważyć należ, że jakość nawierzchni asfaltowej ulicy Południowej i Szkolnej, będących pod zarządem gminy uległa znacznemu zniszczeniu. W wielu miejscach są liczne spękania, ubytki i wykruszenia krawędzi. Nie obejdzie się bez poważnego remontu, tylko nie wiadomo kiedy.

SZKOŁA W NOWOSIELCACH WIZYTÓWKĄ REGIONU

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach otworzył kolejny obiekt dydaktyczny. Na terenach przyległych do szkoły powstała hala- poligon uprawowy. Wybudowany kompleks stanowi nowatorskie rozwiązanie i pozwala na kształcenie praktyczne przez okrągły rok. Za niespełna dwa miesiące Szkoła będzie obchodzić okrągłą 60 rocznicę powstania. 16 czerwca planowane są główne uroczystości na terenie placówki. Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu istnienie szkoły stało pod wielkim znakiem zapytania. Szkoła podlegała wówczas pod lokalne władze oświatowe. Sytuacja placówki zmieniła się wraz z przejściem pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa, na czele którego stał wówczas minister Andrzej Lepper. Obecnie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach jest jedną z najnowocześniejszych szkół tego typu w Polsce. Aktualnie wiedzę zdobywa tutaj ponad czterystu uczniów.

MARIA KONOPNICKA I BŁ. KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ – ŻARNOWIEC I MIEJSCE PIASTOWE.  OBROŃCY LUDU I SIEROT

Maria Konopnicka, jedna z najznakomitszych autorek polskiej literatury, wybitna  poetka, mieszkała w dworku w Żarnowcu pod Krosnem, podarowanym przez polskie społeczeństwo, a ksiądz Markiewicz- późniejszy założyciel zakonu Michalitów był proboszczem w Miejscu Piastowym. Twórczyni  „Roty” piórem walczyła o poprawę losu biednych warstw społeczeństwa, a proboszcz Markiewicz,  założył sierociniec i szkołę rzemiosła dla ubogich dzieci i młodzieży. Słynna książka „Trzy słowa do starszych w narodzie” księdza Markiewicza apelowała do hierarchii, władz  i ziemiaństwa o poprawę bytu narodu! Ksiądz Bronisław walczył z pijaństwem i żydowskimi karczmami, które wyzyskiwały chłopów i były przyczyną ubóstwa rodzin. Przyszłość Polaków pod rozbiorami widział we współpracy ze wschodem, podobnie jak Maria Konopnicka. Zachowały się listy w Muzeum w Żarnowcu, gdzie ks. Bronisław Markiewicz i Maria Konopnicka wymieniali swoje poglądy. W Bazylice św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym jest muzeum poświęcone błogosławionemu Bronisławowi i warto te miejsca odwiedzić, podobnie jak muzeum w Żarnowcu! Warto też poznać wiersze Konopnickiej i przepowiednie ks. Bronisława Markiewicza o Polsce.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Inspiracją  dla ustanowienia  Święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. źródło: https://www.faustyna.pl

EMIGRACJA EUROPEJSKA – NOWA WĘDRÓWKA LUDÓW

Dwa razy w roku – na Boże Narodzenie i Wielkanoc możemy sobie uświadomić, jak wielkie spustoszenie demograficzne w kraju spowodowane zostało emigracją zarobkową polskiego młodego pokolenia. W okresie świąt do rodzin w Polsce zjeżdżają ci, co za granicą odnaleźli własne miejsce na godne życie i ekonomiczną stabilizację. Dzisiaj możemy już mówić o dwóch pokoleniach emigrantów. Od początku lat 90-tych, kiedy ruszyła pierwsza fala wyjazdów, minęło już prawie 30 lat. Utworzone po II wojnie światowej dwa światy ekonomiczne- zachodni i wschodni do dzisiaj nie mogą doczekać się niwelacji różnic. Taki stan rzeczy nie jest dziełem przypadku. Utrzymanie społecznych podziałów i stref o różnym statusie ekonomicznym sprzyja dzisiaj mieszaniu narodowości i jest pretekstem do otwierania furtki dla emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Są ośrodki polityczne na świecie, którym zniszczenie cywilizacji łacińskiej, bogatej kulturowo Europy jest na rękę. Dla Polski wyjazd kilku milionów młodych ludzi, zdolnych do pracy, tworzenia majątku narodowego i pozwalających na utrzymanie dodatniej statystyki demograficznej to niepowetowana strata. Efekt emigracji zarobkowej można porównać do zniszczeń spowodowanych kataklizmem dziejowym, a odrobienie strat możliwe będzie jedynie przy dobrej polityce państwa, w okresie co najmniej kilku pokoleń.

ODRZECHOWA- WIEŚ NA PRAWIE WOŁOSKIM

Wołosi to lud pasterski pochodzenia rumuńskiego zamieszkujący Karpackie Rejony Pogórza  dawnej Rzeczpospolitej. Przyjęli wiarę greko- katolicką. Prawo wołoskie zwane też było prawem mołdawskim i na południu ludy pasterskie przywędrowały z obszaru Rumuni i Bałkanów. Tych wsi na obecnym terenie Polski i na  samej Ziemi Sanockiej w samym XVI wieku powstało sto kilkadziesiąt. Osadnicy przybyli również z Węgier, o czym świadczą nazwy wsi np. Uherce oraz szczytów górskich np. Kiczera. Źródło: „Osadnictwo na ziemi sanockiej w latach 1340-1650” opracowane przez  Adama Fastnachta [1913- 1987]. Wiele opracowań o charakterze historycznym sugeruje, że tereny wschodniego Podkarpacia zamieszkiwali w znacznej większości Ukraińcy lub Rusini, co nie do końca jest prawdą.