JAKIE ODPADY PRZYJMĄ W ZARSZYNIE?

INFORMACJA Gmina Zarszyn informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie przy ul. Cichej 21 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ZARSZYN (PSZOK) 1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zarszyn i dostarczane przez mieszkańców Gminy Zarszyn. 2. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 3. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4.1. Odpady do PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przekazywania większej ilości odpadów, odpadów wielkogabarytowych, wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przekazania telefonicznie pod nr 13 3331301, lub osobiście w zamiejscowej komórce Urzędu Gminy mieszczącej się w pokoju nr 3, budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Cichej 21, 38-530 Zarszyn. 4.2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK składa pisemne oświadczenie o pochodzeniu odpadów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 5. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

cmentarz w Nowosielcach, parafia Nowosielce, cmentarze komunalne w Nowosielcach

ODERWIJ SIĘ NA CHWILĘ I ZAPAL ZNICZ

Listopad już za nami. Zaczął się ostatni miesiąc roku. 30 dni temu większość z nas odwiedzała cmentarze i składała kwiaty oraz paliła znicze na grobach zmarłych bliskich. Pamięć o tych, co odeszli trwa w naszych sercach nieprzerwanie. Wspominać ich będziemy już wkrótce przy wigilijnym stole, uświadamiając sobie, że kiedyś byli z nami, składaliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem. Dla jednych te wspomnienia są świeże i bardzo żywe, innym pamięć o bliskich przysłoni już woal czasu. Na stronie Urzędu Gminy Zarszyn pojawiła się niedawno podstrona poświęcona naszym cmentarzom komunalnym. Można tam znaleźć plany obu cmentarzy i odnaleźć grób bliskich. Jest też możliwość zapalenia symbolicznego znicza. Moda na wirtualne cmentarze zawitała jak widać również  do Nowosielec. Aplikacja ma na razie charakter testowy, ale powinna się przyjąć. Zarządcą obu nekropolii jest Firma Cierń z Zarszyna.

NA ZAGUMINKU SZKLANKA

Docierają do nas sygnały, że ulica Południowa, czyli popularny Zaguminek popołudniem 27 listopada przypomina ślizgawkę. Na ulicy jest cienka warstwa lodu, po której bardzo trudno jest się poruszać. Przy opadach deszczu trwających niemal przez cały dzień i spadku temperatury do minus 4 stopni powstanie oblodzenia to rzecz naturalna. Dlaczego jednak nie ma żadnych działań ze strony służb odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe dróg gminnych? Na stronach Urzędu Gminy jakoś trudno się doszukać informacji o przetargu na usługi “odśnieżania” na sezon zimowy 2018/2019. Jeżeli są na tym polu zaległości wypada mieć nadzieję, że nowa władza i nowi radni szybko się tym tematem zajmą – zima nie będzie czekać.

100 ROCZNICA ODSIECZY LWOWA

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzona w dniu 11 listopada nie wyczerpuje w żaden sposób bogactwa historycznego kalendarza i chwały tworzących się po rozbiorach polskich  sił zbrojnych. Obecnie mija 100 lat od odsieczy Lwowa. Polska armia wkroczyła do tego miasta wspomagając w walce orlęta lwowskie toczące już walki od kilku tygodni. Naczelny Wódz wydał rozkaz 19 listopada nakazujący zorganizować oddziały i udzielenie wsparcia walczącej ludności Lwowa. Dowództwo nad całością sił skierowanych do stolicy Galicji sprawował generał Tadeusz Rozwadowski. Po przybyciu sił polskich walki nie trwały długo. Ukraińska Rada Wojenna opuściła miasto, a 22 listopada wojsko polskie wkroczyło do miasta. Bohaterstwo młodych obrońców miasta uwieczniono w pieśni, którą słychać było na ulicach Lwowa: Pośród wichrów i zamieci, Pośród wycia, świstu kul Bronią Lwowa polskie dzieci Znosząc rany, śmierć i ból A gdy wokół grzmią armaty Na placówce pełnim straż Nie porzucim swojskiej chaty Bo Lwów był i będzie nasz.  

AWARIA W DOMU LUDOWYM

Awaria instalacji wodociągowej w Domu Ludowym spowodowała zakłócenia w pracy Punktu Obsługi Klienta PBS. Rano po otwarciu placówki okazało się, że posadzka zalana jest wodą. W tych warunkach nie było możliwości uruchomienia działalności usługowej. Awaria została zgłoszona do Urzędu Gminy, który jest właścicielem i zarządcą obiektu. Spora część instalacji tego budynku ma już ponad 35 lat i awarii takich może być więcej.

PRZEBIEG SESJI ONLINE LUB Z ARCHIWUM

Nowa 5 letnia kadencja Rady Gminy Zarszyn będzie teraz mogła być śledzona na bieżąco za sprawą nowych przepisów, które nakazują rejestrować przebieg posiedzeń Rady za pomocą środków audiowizualnych. Tak więc każda sesja będzie nagrywana, a jednocześnie jej przebieg w trybie tzw. online będzie dostępny w internecie. Archiwum nagrań z posiedzeń będzie dostępne na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie będzie już sytuacji, w których dochodziło do zarzutów, że protokół z sesji nie zawierał wystarczająco dużo szczegółów lub był nie dość precyzyjnie sformułowany. Kto będzie płacił za te nowości? Podatnik.

13 ROCZNICA BATALII O ODZYSKANIE DZIECI

13 lat temu Nowosielce znalazły się na ustach wielu dziennikarzy, stacji telewizyjnych i czasopism. W historii miejscowości właściwie nie było takich momentów, aby tak wiele informacji poświęcono w mediach wydarzeniom, jakie tutaj miały miejsce. Głośna sprawa odebrania przez sąd dwóch córek rodzinie Mazgajów, rozgrzała emocje nie tylko widzów i słuchaczy, ale przede wszystkim społeczności lokalnej. Dziewczynki wyszły jak co dzień do szkoły i pewnego wrześniowego dnia do domu nie wróciły. Służby kuratoryjne działając na polecenie Sądu Rodzinnego  w Sanoku zabrały dzieci spod szkoły i zawiozły do rodziny zastępczej w okolice Krosna. Od tego momentu wydarzenia toczyły się bardzo dynamicznie – znajomi, sąsiedzi i mieszkańcy wioski starali się włączyć w akcję odzyskania dzieci.

TABLICE PAMIĄTKOWE W NOWOSIELCACH

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była okazją do ustawienia i odsłonięcia tablic pamiątkowych przy kościele parafialnym w Nowosielcach. Tablice usytuowano w sąsiedztwie krzyża misyjnego obok wejścia do świątyni. Wykonane w brązowym granicie tablice zawierają tekst upamiętniający wydarzenia z 1918 roku oraz dwuwiersz autorstwa Karola Balińskiego pochodzący z utworu “Śpiewakowi Mohorta bratnie słowo” powstałego w 1859 roku. Tablice poświęcone zostały przez proboszcza parafii Nowosielce Henryka Dobosza, a odsłonili je wójt gminy Zarszyn Andrzej Betlej z członkiem OSP Antonim Pisulą. Drugą tablicę odsłonili generał brygady rezerwy January Komański oraz podpułkownik rezerwy Andrzej Iskrowicz. Uroczystość odbyła się w niedzielne popołudnie 11 listopada przy udziale drużyny OSP z pocztem sztandarowym. Licznie zgromadzili się również mieszkańcy Nowosielec. Kontynuacja tak doniosłej rocznicy miała następnie miejsce w Domu Kultury, gdzie pod patronatem OSP odbywały się występy artystyczne oraz inscenizacje historyczne. 

NIEPODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSZŁA ZNIKĄD

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 roku jest datą historyczną i zarazem umowną. Olbrzymie połacie dawnej Rzeczpospolitej w okresie odrodzenia państwa polskiego znajdowały się w rękach obcych mocarstw. Powstały rząd za cel nadrzędny uznał wyzwolenie ziem wschodnich spod panowania sowieckiego. Połączenie w sierpniu 1919 roku sił armii wielkopolskiej i sił zbrojnych dowodzonych przez marszałka Piłsudskiego przyniosły sukcesy na froncie wschodnim. Do działań zjednoczonych sił Polskich dołączyła wracająca spod Odessy dywizja generała Żeligowskiego. Nasza armia liczyła wówczas 600 tysięcy żołnierzy sformowanych w 21 dywizji piechoty i 7 brygad kawalerii. I warto zwrócić uwagę, że stan ten nie wyczerpywał jednocześnie zdolności mobilizacyjnych Odrodzonej Polski. Na początku października 1919 roku ziemie wschodnie zostały wyzwolone – żołnierze nasi dotarli do linii Berezyny, Ptyczy, Uborczy i Słuczy. Granica wschodnia nie była jednak stabilna i już w następnym 1920 roku ze wschodu nadciągnęła bolszewicka zaraza. Bitwa o niepodległość miała swój ciąg dalszy.