DZIWNA POLITYKA

Słuchając informacji w naszych mediach, dowiadujemy się, że w ramach planowanej budowy tzw. tarczy antyrakietowej będziemy mieli na terenie Polski rozmieszczone rakiety Patriot, ale bez głowic bojowych. Może nasi sojusznicy zdemontują jeszcze zbiorniki z paliwem i elementy sterujące. Gdyby zostały tylko same korpusy, można by zrobić niezłą atrakcję na letnie wiejskie festyny, gdzie objazdowe rakiety stanowiłyby nie lada atrakcję. Sam pomysł jest już niezłym kabaretem. Amerykanie po zmianie prezydenta chyba do tej pory nie potwierdzili czy chcą u nas te rakiety instalować, czy już się rozmyślili. Jak dotąd najbardziej zależy na tych planach naszym politykom. Z ich wypowiedzi wynika, jakby to oni rozdawali karty i mieli głos decydujący. Jeszcze gotowi się obrazić, że USA nie dotrzymało obietnic. Dziwna jest ta polityka.

ODNOWA CZY OD NOWA

Bardzo ambitny plan tzw. odnowy dla naszej wsi uchwaliła Rada Gminy jeszcze w ubiegłym roku. Aby nie było tak optymistycznie, inne miejscowości też mają takie plany odnowy. Ogromny ładunek zadań wydaje się jednak nie do udźwignięcia, chyba że dotyczy stolicy naszego skromnego regionu. Tam jakoś idzie łatwiej. Starsi pamiętają tzw. plany pięcioletnie jakie uchwalano po wojnie. W następnych dziesięcioleciach takich rożnych planów uchwalono sporo w gminie. Szczególnie lubowano się w nich za czasów, gdy najwięcej do powiedzenia miała gminna organizacja partyjna. Niektórym się to podoba do dzisiaj. Pomijając założenia programowe i plany inwestycyjne, stwierdzić należy że rys historyczny i edycyjna strona tego dokumentu jest po prostu świetna. Załączniki opracowane przez inne sołectwa zostają daleko w tyle. Wielki wkład włożyła w to opracowanie Pani Urszula Małek, która z historią ma do czynienia zawodowo. Warto poznać opisaną tu historię miejscowości. Co uchwalono dla Nowosielec prosimy poczytać w kompletnym załączniku.

W TROSCE O ROLNIKÓW

Rentę strukturalną może uzyskać producent rolny, wpisany do ewidencji producentów rolnych, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. żródło http://www.minrol.gov.pl

STARE A JEDNAK NOWE

Na liście produktów regionalnych i tradycyjnych zarejestrowanych w Polsce jest obecnie 643 pozycje. Są to wyroby znane i wytwarzane w poszczególnych regionach od wielu lat. Przepisy unijne wprowadziły zasady rejestracji, kontroli i ochrony tychże wyrobów, co spowodowało wyścig regionów w składaniu wniosków o rejestrację wyrobów uznanych za własne. Zarejestrowano między innymi: amoniaczki, chleby, boczki, kaszanki, kiełbaski w słoiczkach, powidła i różę ucieraną, pierogi regionalne i miód. I pomyśleć, że gdyby nie unijne prawodawstwo to wszystko by się zmarnowało, poszło w niepamięć, a ludzie nieświadomi nie wiedzieliby, jakie skarby mają we własnej kuchni. Sztab urzędników pracuje pełną parą począwszy od gmin, powiatów, wszystkich szczebli ARiMR, ministerstwa rolnictwa i najwyższego szczebla w stolicy Belgii. Jak wspaniale to wszystko zorganizowano – wyroby są oznakowane, mogą być sprzedawane jako unikalne i certyfikowane po wyższej cenie. Ludzie mają świadomość, że tworzą nowy porządek, uczestniczą w czymś wielkim. A tym czasem krowy i owce nadal musimy doić, dbać o pasieki i doceniać trud jaki wkładają nasze mamy, żony i babcie w przygotowanie posiłków. One to robią od stuleci i żadne przepisy i rejestracje produktów nie były im potrzebne. Staropolska gościnność chyba do tej pory nie została zarejestrowana, a szkoda. (na podstawie danych z: http://www.produktyregionalne.edu.pl)

AKCJE W CENIE

PGNiG jest w okresie wydawania akcji spółki dla pracowników zatrudnionych obecnie, emerytów oraz spadkobierców osób pracujących niegdyś w tym przedsiębiorstwie. Zakończenie wydawania akcji planowane jest na październik 2010 roku. Osoby, które nabyły akcje nie mogą na razie ich zbywać. Wartość tych papierów wartościowych spokojnie, aczkolwiek systematycznie rośnie. Niektórzy już czują interes i próbują skręcić się wokół osób posiadających te dokumenty. Co ciekawe, do emerytów trafiają listy z telefonami kontaktowymi, pod które można dzwonić, w celu zawarcia wstępnej umowy odsprzedaży akcji. Wiele wskazuje na to, że wyciekają dane osobowe z baz danych firm obsługujących pracowników PGNiG. Temat jest z gatunku rozwojowych. 

REKORD BĘDZIE W DUBAJU

  Burj Dubai w momencie ukończenia stanie się najwyższą kiedykolwiek zbudowaną przez człowieka budowlą (poprzedni rekord należał do Masztu Radiowego w Konstantynowie), tym samym będą do niego należały rekordy wysokości w czterech głównych kategoriach uznawanych przez “The Council on Tall Buildings and Urban Habitat” (CTBUH), która zestawia i kategoryzuje najwyższe budowle. Główne kategorie uznawane przez CTBUH to: wysokość do wierzchołka iglicy, do najwyższego zamieszkałego piętra, do wierzchołka dachu oraz do najwyższego wierzchołka budowli. Wysokość wieżowca nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie gdy zostanie ukończony będzie wynosił 808 metrów (2,651 stóp) oraz będzie posiadał 162 piętra. Jednakże wysokość 808 metrów stała się ostatnio tematem dyskusji i projektanci zapowiadają, że w razie konieczności (możliwości pobicia ich rekordu wysokości przez inny wieżowiec) wysokość może być zwiększona nawet do ponad 1000 metrów. [http://www.budowle.pl], [zdjęcie: http://greenprophet.com]

NIE TYLKO GPS

Inny pracujący obecnie system pozycjonowania to GLONASS. Jest on zarządzany przez Rosyjskie Siły Kosmiczne. GLONASS dostarcza dwa rodzaje sygnału wojskowy oraz cywilny pracujący z dokładnością 60 m. W skład systemu wchodzą 24 satelity oraz naziemna stacja kontroli. System ten jest jednak niedostatecznie stabilny ze względu na niską żywotność satelitów, ponadto używa innego geodezyjnego układu odniesienia i odmiennego wzorca czasu (UTC) niż GPS (UTC USNO, gdzie nie wprowadza się sekund przestępnych). W wyniku tego jest mało popularny. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest w trakcie budowy własnego systemu nawigacji. Nosi on nazwę Galileo i składać się będzie z 30 satelitów. Zegary zastosowane w europejskich satelitach mają umożliwić osiągnięcie dokładności pozycjonowania w granicach 50 cm (dla użytkowników komercyjnych). Pierwsze testy Galileo rozpoczęły się w 2005 roku, a system ma być w pełni sprawny do roku 2012. Compass – chiński projekt, którego pierwszy satelita został wystrzelony w 2000 roku. Dawna nazwa projektu to Beidou. Mimo przystąpienia Chin do projektu Galileo w 2003 roku, prace są kontynuowane i zapowiadane jest uruchomienie systemu w 2008 roku. Dokładność publicznej usługi jest rzędu 10 metrów. Jest to jeden z niewielu systemów, który zakłada dwustronną transmisję informacji (także od urządzenia do satelity). Docelowo projekt ma obejmować cały świat (Beidou 2). Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) Projekt Indyjski, ma obejmować Indie i obszar 1000-2000 km wokół. Finansowanie projektu zostało zatwierdzone w 2006 roku, zakładany czas ukończenia projektu to 6-7 lat. (żródło:http://pl.wikipedia.org)

KTO TO POSKŁADA?

Czytając treść Traktatu lizbońskiego zwanego eurokonstytucją, co rusz napotykamy na takie mniej więcej fragmenty:…akapit trzeci zastępuje się nowym ustępem 3, akapit ostatni otrzymuje oznaczenieustęp 4, a ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ustęp 5; nowy ustęp 3 otrzymuje brzmienie:, po zdaniu pierwszym dodaje się tekst w brzmieniu:, w ustępie 5, który pozbawia się oznaczenia liczbowego, wyrazy „… w każdym przypadku, gdy uzna to za niezbędne, …” zastępuje się wyrazami „…,uchyla się artykuły 4 i 5. Jest tych fragmentów sporo i aż prosiłoby sie opracowanie tekstu jednolitego tego dokumentu. Są do odnalezienia również fragmenty całkowicie jasne i logiczna jak np. „Artykuł 49a, który mówi, że“Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi,podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii.”

EUROPA NIERÓWNYCH SZANS

115 mld euro przeznaczy Wirtschaftsfonds Deutschland (fundacja ratowania niemieckiej gospodarki) na wsparcie krajowych przedsiębiorstw. 75 mld to rządowe gwarancje kredytowe. Z programu skorzysta m.in. stocznia Wadan w Wismarze. Szeroki strumień państwowych środków popłynie również do innych przedsiębiorstw. A Komisji Europejskiej nic do tego.[www.naszdziennik.pl] U nas majątek stoczni Rząd kończy wyprzedawać, a stoczniowcy dostali odprawy i bilet “za bramę”. Komisja europejska przypilnowała tego, aby zadać dotkliwy cios naszemu przemysłowi stoczniowemu. Ci co protestowali w Warszawie potraktowani zostali gazem przez siły policyjne. W artykule drugim traktatu lizbońskiego czytamy: “Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.”

Z POSIEDZENIA RADY GMINY

Co na lutowej sesji omawiano, prosimy przeczytać protokół z posiedzenia Rady Gminy. Szkoda, że protokoły ukazują się z około 2-miesięcznym opóźnieniem. Nie opublikowano dotąd protokołów z sesji z dnia 1 kwietnia i 29 kwietnia.