81 ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY – INSCENIZACJA W DŁUGIEM

W 81 rocznicę śmierci św. siostry Faustyny Kowalskiej w Długiem działacze miejscowego Koła Teatralnego przedstawili fragmenty z życia niestrudzonej orędowniczki kultu Miłosierdzia Bożego. W krótkich scenach przedstawiono fragmenty z życia zakonnicy, jej zmagania w szerzeniu posłannictwa objawionego przez Pana Jezusa. Oprawa wizualna i muzyczna oraz  umiejętności aktorów zrobiły spore wrażenie na widzach, którzy licznie wypełnili salę widowiskową w miejscowym Domu Kultury. Wśród widzów nie zabrakło gości z sąsiednich miejscowości. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował za organizację i przygotowanie przedstawienia, odmówił modlitwy do św. siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko oraz udzielił zebranym błogosławieństwa. Nie zapomniano również wspomnieć o tym, że kult Miłosierdzia Bożego rozpropagowany został przez papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Zmarła w 1938 roku, mając 33 lata siostra Faustyna Kowalska niepozorna, schorowana i bez wsparcia ze strony swoich współtowarzyszek w zakonie dokonała dzieła, którego ludzką miarą trudno ogarnąć. Dzięki takim inicjatywom jak w Długiem, pamięć o wydarzeniach z drugiej i trzeciej dekady dwudziestego wieku z Warszawy, Wilna i Łagiewnik pozostaną głęboko w naszej pamięci.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020

Zebranie wiejskie w dniu 29-09-2019 miało na celu wskazanie wydatków, jakie będzie można zrealizować w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.  Kwota do wydatkowania wynosi 38218,10 zł. Rada sołecka zaproponowała budowę chłodni przy Domu Ludowym, remont placu zabaw oraz niewielką kwotę na środki czystości i żarówki. W czasie dyskusji rozważany był również wniosek jednego z mieszkańców, aby fundusz sołecki skierować na remonty dróg gminnych. Wniosek nie został przyjęty, a do realizacji zaplanowano zadania wskazane przez radę sołecką. Poruszane były również sprawy bieżące dotyczące wioski i mieszkańców. W krótkich dyskusjach przewinęły się między innymi tematy – rozbudowy Domu Ludowego, właściwego utrzymania placu zabaw i altany, remont ulicy Szkolnej, montaż progu zwalniającego na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i “ścieżki”. Poruszono temat chodnika przy drodze krajowej od strony Pisarowiec i utrzymania nieruchomości w sąsiedztwie dróg i chodników, w aspekcie przycinania drzew i krzewów. W zebraniu uczestniczyły władze gminy – wójt Magdalena Gajewska, sekretarz Andrzej Piotrowski, skarbnik Ryszarda Mikołajek oraz pracownicy referatów Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Obecni byli również radni Stanisław Burczyk i Grzegorz Michalski. Wśród zaproszonych gości znalazł się  poseł Adam Śnieżek. Zebranie z frekwencją około 60 osób, trwające 1,5 godziny poprowadził sołtys Paweł Szelka.

ZEBRANIE WIEJSKIE – CZY SĄ SZANSE NA DROGĘ DO PIELNI?

W najbliższą niedzielę w Domu Kultury w Nowosielcach odbędzie się zebranie wiejskie. Wśród spraw znajdzie się informacja na temat przebudowy  drogi gminnej w kierunku Pielni. Zadanie zostało rozpoczęte poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pewnym odcinku od strony drogi krajowej. Dalej w planach było poprowadzenie drogi starym traktem “pod lipkami” za Szkołą Rolniczą, co pozwoliłoby uniknąć podwójnej przeprawy przez rzekę Pielnicę. Tymczasem na przeszkodzie stanęły sprawy własnościowe – roszczenia spadkobierców byłych właścicieli ziemskich. Tematem tym zajmuje się Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i stamtąd pochodzą sygnały o blokowaniu inwestycji. Szczegółów zapewne będzie można dowiedzieć się w najbliższą niedzielę. Droga taka stanowiłaby doskonałe połączenie w kierunku południowym – byłaby atrakcją dla rowerzystów, udogodnieniem dla kierowców, a zimą mogłaby stanowić alternatywne połączenie w kierunku Pielni, Bukowska i Komańczy. Czy odnowienie kontaktów, tablice pamiątkowe i obeliski na cmentarzu przyczyniły się do zacieśnienia więzi potomków Pani Dziedziczki z pozostawionym tutaj majątkiem? Organizatorzy tych imprez powinni podzielić się swoją wiedzą na ten temat.

DOŻYNKI GMINNE W NOWOSIELCACH

Gminne święto plonów w roku 2019 zorganizowane będzie w Nowosielcach. Program uroczystości bogaty w elementy artystyczne rozpocznie się po  mszy świętej w miejscowym kościele zaplanowanej na godzinę 14-tą. Kilkadziesiąt lat temu dożynki można było nazwać świętem całej wsi lub gminy, bo gospodarstwa prowadziła niemal każda rodzina.  Zboże zbierało się kosząc ręcznie kosą, następnie snopowiązałkami. Po zbiorach po wsi jeździła od gospodarstwa do gospodarstwa młockarnia napędzana silnikiem spalinowym. Kolejki zapisanych na omłoty i obsługi pilnował omłotowy. Do wykonania omłotów potrzebna była ekipa kilku osób – podający zboże “ze sterty”, wrzucający na młockarnię, przecinający powrósła i podający do młockarni. Na wylocie z młockarni, o ile była podpięta tzw. prasa, która wiązała słomę wystarczyła jedna osoba, która odbierał związane brykiety i odkładała na bok. Potrzebny był jeszcze ktoś, kto  odnosił worki ze zbożem, które zakładało się z tyłu młockarni. Z reguły czynności te sprawował gospodarz domu. Sąsiedzi pomagali sobie nawzajem organizując ekipy do młócenia ustalając wcześniej kto komu pomoże.  Po zakończeniu młocki obowiązkowe było zorganizowanie poczęstunku – były kanapki, herbata i czasem coś mocniejszego. Po zakończeniu “warmianka” odjeżdżała do następnego gospodarstwa, a gospodarzom

HISTORIA NIEZNANA – KULISY BITWY WARSZAWSKIEJ

Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. Głównym celem operacji było odcięcie korpusu Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego i od zaplecza oraz wydanie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy. Operacja składała się z trzech skoordynowanych, choć oddzielonych faz: obrony na linii Wieprza, Wkry i Narwi – co stanowiło rodzaj działań wstępnych; rozstrzygającej ofensywy znad Wieprza (na północ, na skrzydło sił bolszewickich) oraz wyparcia Armii Czerwonej za Narew, pościgu, osaczenia i rozbicia armii Tuchaczewskiego. W czasie polskich przygotowań do ostatecznego rozstrzygnięcia bolszewicy zbliżali się do Warszawy. Sądzili, że podda się ona w ciągu kilku godzin. Stolicę miały bezpośrednio atakować trzy armie: III, XV i XVI, natomiast IV Armia wraz z konnym korpusem Gaj-Chana maszerowała na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na Kujawach, powrotu na południe i wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu. Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. 14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego, mająca przeciw sobie siły sowieckiej IV i XV armii. W zaciekłej walce pod modlińską twierdzą wyróżniała się m.in. 18. Dywizja Piechoty gen. Franciszka Krajewskiego. Ciężkie boje, zakończone polskim sukcesem, miały miejsce również pod Pułtuskiem i Serockiem. 16 sierpnia gen. Sikorski śmiałym atakiem zdobył Nasielsk. Mimo

POWIATOWE ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Druga niedziela sierpnia w Nowosielcach zdominowana została przez zawody  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu sanockiego. Na stadionie LKS Szarotka od południa trwa rywalizacja zespołów męskich i żeńskich w konkurencjach pożarniczych. Impreza odbywa się przy pięknej słonecznej pogodzie. Licznie zgromadziła się publiczność oraz rodziny i znajomi uczestników rywalizacji. Zawody odbywają się przy wsparciu Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej z Sanoka.

WARUNKOWO – CO TO ZNACZY?

Woda w naszych kranach (mowa o odbiorcach  w Nowosielcach) ma przekroczony poziom chloranów i chlorynów, co stwierdziły badania przeprowadzone przez laboratorium PetroGeo z Jasła. Poziom przekroczenia norm zawartości tych substancji jest stosunkowo niewielki. W związku z tymi badaniami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł, że przekroczenia nie zagrażają zdrowiu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i wodę można używać do celów spożywczych przy zachowaniu ostrożności. Treść korespondencji w tej sprawie zamieszcza Urząd Gminy w Zarszynie.

ZAPROSZENIE NA FESTYN

Ludowy Klub Sportowy Szarotka Nowosielce organizuje w dniu 28 lipca 2019 r. festyn sportowo- rekreacyjny. W programie mecze na stadionie z Orłem Bażanówka i Cosmosem Nowotaniec. O godzinie 16.30 derby – mecz pomiędzy LKS Szarotka i OSP Nowosielce. Od godziny 19.00 zabawa ogrodowa z licznymi atrakcjami.

POSTĘPUJĄ PRACE PRZY REMONCIE BUDYNKU ŻŁOBKA

Trwają prace przy remoncie budynku żłobka rozpoczęte w ubiegły roku. Jest więc szansa na otwarcie jesienią żłobka dla około 30 dzieci. Procedury samorządowe wyłaniania wykonawców, zatwierdzania procedur zawsze spowalniały zadania inwestycyjne. Pierwszy gminny żłobek pozwoli rodzinom z małymi dziećmi pogodzić pracę zawodową z wychowaniem młodego pokolenia.

RAPORT O STANIE GMINY

Na stronie Urzędu Gminy Zarszyn opublikowany został raport o stanie gminy za rok 2018. Dokument zawiera szereg informacji opisujących stan naszej jednostki administracyjnej. Są tam dane statystyczne, informacje o urzędzie gminy, dane z  GOPS. Sporo można dowiedzieć się  o oświacie gminnej i inwestycjach. Dla mieszkańców raport będzie stanowił wiarygodne źródło informacji o działalności urzędu i jednostek pomocniczych. Dyskusja radnych na temat raportu zaplanowana jest na sesji pod koniec czerwca. W debacie mogą również zabierać głos mieszkańcy gminy po wcześniejszym zgłoszeniu i poparciu swojej kandydatury co najmniej 20 podpisami mieszkańców gminy. Treść raportu znajdziesz tutaj.