MARIA KONOPNICKA I BŁ. KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ – ŻARNOWIEC I MIEJSCE PIASTOWE.  OBROŃCY LUDU I SIEROT

Maria Konopnicka, jedna z najznakomitszych autorek polskiej literatury, wybitna  poetka, mieszkała w dworku w Żarnowcu pod Krosnem, podarowanym przez polskie społeczeństwo, a ksiądz Markiewicz- późniejszy założyciel zakonu Michalitów był proboszczem w Miejscu Piastowym. Twórczyni  „Roty” piórem walczyła o poprawę losu biednych warstw społeczeństwa, a proboszcz Markiewicz,  założył sierociniec i szkołę rzemiosła dla ubogich dzieci i młodzieży. Słynna książka „Trzy słowa do starszych w narodzie” księdza Markiewicza apelowała do hierarchii, władz  i ziemiaństwa o poprawę bytu narodu! Ksiądz Bronisław walczył z pijaństwem i żydowskimi karczmami, które wyzyskiwały chłopów i były przyczyną ubóstwa rodzin. Przyszłość Polaków pod rozbiorami widział we współpracy ze wschodem, podobnie jak Maria Konopnicka. Zachowały się listy w Muzeum w Żarnowcu, gdzie ks. Bronisław Markiewicz i Maria Konopnicka wymieniali swoje poglądy. W Bazylice św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym jest muzeum poświęcone błogosławionemu Bronisławowi i warto te miejsca odwiedzić, podobnie jak muzeum w Żarnowcu! Warto też poznać wiersze Konopnickiej i przepowiednie ks. Bronisława Markiewicza o Polsce.

3 komentarze

  1. Zapewne św. Sebastian Pelczar biskup przemyski, czyści i glancuje buty bł. Bronisławowi proboszczowi z Miejsca Piastowego. Tam w niebie!

  2. Maria Konopnicka w hymnie Rota, aż cztery razy wymienia Niemców i Germanię-Austriaków jako zagrożenie dla Narodu Polskiego! Nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz i dzieci nam germanił, krzyżacka zawierucha…. Ksiądz Bronisław Markiewicz pisze, że Polacy powinni wiązać swą przyszłość ze Wschodem i znać nawet języki Ruskie! Chodziło mu o współpracę gospodarczą i wymianę kulturową! Podobne poglądy miał Henryk Sienkiewicz, piewca polskiej kultury i historii!

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *