FUNDUSZ SOŁECKI 2018 ROZDYSPONOWANY

Zebranie wiejskie z dnia 5 września miało za cel rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r.  Wysypu propozycji nie było ze strony zebranych 45 mieszkańców wioski. Z propozycją wydatków wyszła Rada Sołecka reprezentowana przez sołtysa. Z ich strony padła propozycja, aby fundusz przyszłoroczny w znacznej kwocie przeznaczyć na remonty dróg wiejskich, poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej. Pieniądze jednak nie pójdą bezpośrednio na prace drogowe, ale na opracowanie dokumentacji. Koszt opracowania dokumentacji dla 6 dróg ma wynieść 22500 zł, czyli pochłonie 2/3 środków będących w dyspozycji mieszkańców. Czy to dużo, czy mało? Skoro większość dróg ma podobną budowę i przekrój, można zaryzykować stwierdzenie, że projekt jest niemal powtarzalny. Zawartość opracowania w dużej mierze będzie identyczna. Nie podano mieszkańcom informacji, czy inne miejscowości naszej gminy też finansują ze środków sołectwa dokumentacje na remonty dróg.

11500 zł zebrani mieszkańcy zadysponowali w głosowaniu na wykonie metrowej szerokości chodnika między grobami na nowym cmentarzu. To zadanie już dawno powinno być wykonane, o czym przekonujemy się wszyscy na początku listopada. I pozostała kwota 222,50 zł zarezerwowana będzie na środki czystości i żarówki dla Domu Kultury.

3 komentarze

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *