ZMIANY W OPŁATACH ZA ŚMIECI

Od lipca w gminie Zarszyn obowiązywał będzie nowy regulamin opłat za zbiórkę odpadów komunalnych.  Teraz opłaty będziemy wnosić w okresach kwartalnych.  Terminy opłat za poszczególne kwartały zostały określone na koniec każdego z nich.  Tak więc terminy płatności będą przypadać na koniec marca, czerwca, września i grudnia. Od kiedy gospodarka odpadami stała się zadaniem obowiązkowym gmin i wprowadzono zasady odpowiadające rygorem płaceniu podatków od nieruchomości, problem ze śmieciami przestał praktycznie istnieć. Ustalone przez Radę Gminy stawki opłat prawdopodobnie wystarczają na pokrycie kosztów usług i zatrudnianie osób do obsługi systemu śmieciowego,  gdyż nie słychać głosów, że konieczne są podwyżki. Jaki jest bilans finansowy obsługi gospodarki śmieciowej gminy w zasadzie nie podaje się do publicznej wiadomości, aby nie powodować zamieszania. Dla klienta, czyli mieszkańca gminy istotne jest, że worków może dostać tyle ile potrzebuje wraz z naklejkami i po wystawieniu worki te zostaną zabrane. Jeżeli kiedyś bilans stawek opłat i kosztów przestanie się zamykać, możemy być pewni, że radni nie zapomną sięgnąć do naszych kieszeni i podniosą stawki opłat. Jeżeli dzisiaj ten bilans jest dodatni dla Urzędu Gminy, to stan ten jest uważany za normalny.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *