CZWARTA KADENCJA SOŁTYSA

Na zebraniu wiejskim w niedzielne popołudnie 26 kwietnia wybrany został na czwartą kadencję sołtys Nowosielec pan Jan Stokłosa. Na 124 ważnie oddane głosy 111 popierało kandydaturę obecnego sołtysa. W trakcie zgłaszania kandydatów okazało się, że nikt nie chce startować na to stanowisko. Z trzech zaproponowanych osób, żadna nie wyraziła zgody na kandydowanie. W dalszej części zebrania wybrana została Rada Sołecka. Na 8 miejsc kandydowało 12 osób. Członkowie Rady wybrani w głosowaniu tajnym (liczba głosów):
JACEK GOMUŁKA 101
JAN SOBOLAK 86
KACPER BURCZYK 83
DAMIAN KOZIERADZKI 80
ANDRZEJ MAŁEK 68
RYSZARD KOMAŃSKI 64
STANISŁAW BURCZYK 63
ANDRZEJ SIECZKOWSKI 53
Sprawozdanie z ubiegłej kadencji przedstawił na początku zebrania sołtys. Głosów w dyskusji na ten temat nie było. W omawianiu spraw bieżących wsi dominowały sprawy budowy wodociągu, przyłączy oraz naprawy dróg po wykopach. Wyjaśnienia kierownika Referatu Inwestycji Pana Eugeniusza Mazura trwały dość długo i często musiały być powtarzane. Doprowadzenie wszystkich przekopów i wykopów do stanu sprzed wejścia firmy na teren budowy jest praktycznie nierealne. Narzekanie będące niemal we krwi naszych rodaków będzie zawsze miało miejsce. Wcześniej utyskiwano, że nic się nie robi, kiedy już w końcu zaczęła się inwestycja wodociągowa narzekamy, że roboty przebiegają nie tak, jak sobie wyobrażano. 14 km sieci w tak krótkim czasie to poważne zadanie. Przy kryterium najniższej ceny dogłaskanie każdego podwórka, zjazdu jest praktycznie niemożliwe. Do zimy spora część przyłączy zostanie wykonana, ślady po wykopach znikną i wszyscy zapomną o obecnych problemach, podobnie jak nikt już nie narzeka na wykopy związane z kanalizacją.
Przewodniczącym zebrania został wybrany na samym jego początku Pan Andrzej Iskrowicz. Udział w zebraniu zgodnie z podpisaną listą wzięło 127 mieszkańców. Urząd Gminy reprezentowali – wójt Andrzej Betlej, zastępca wójta Zbigniew Dec i sekretarz urzędu Andrzej Piotrowski. Zebranie trwało od godziny 15-tej do 17.30. Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej składamy gratulacje i życzymy owocnej kadencji.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *