GŁOSOWANIE BĘDZIE NIEJAWNE

Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbędą się w sposób niejawny, inaczej tajny. Nazwiska kandydatów będą umieszczone na kartach do głosowania. Aby zebranie było ważne powinno w nim uczestniczyć prawie 100 mieszkańców. Statut wsi mówi, że powinna to być minimum 1/10 liczby uprawnionych do głosowania w wyborach powszechnych. Dane bierze się z ostatnich wyborów. W pierwszej kolejności wybiera się sołtysa, a potem dopiero członków rady sołeckiej. Nad przebiegiem zebrania czuwa wybrany przewodniczący zebrania oraz oddelegowany na ten czas pracownik Urzędu Gminy. Głosować można po uzyskaniu pełnoletności, czyli ktoś obchodzący 18 urodziny w dniu wyborów, może oddać swój głos w wyborach.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *