PO 22 LATACH RUSZA BUDOWA

Zebranie w sprawie budowy wodociągów zgromadziło ponad stu mieszkańców naszej miejscowości. Zainteresowanie tym tematem wynika z faktu, że wody brakuje, a tam gdzie jest ma bardzo złą jakość. Na zebraniu byli obecni wójt ze swoim zastępcą oraz kierownik Referatu Inwestycji. Zaproszeni zostali również wykonawcy zadania wyłonieni w przetargu. Firma, której przyjdzie zbudować wodociąg pochodzi z Przeworska. Sieć wodociągowa ma być gotowa do końca maja tego roku. Mieszkańcy byli zainteresowani kosztami budowy przyłączy do budynków, gdyż te odcinki nie są finansowane przez gminę. Przyjęto zasadę, że długość przyłącza nie powinna być większa niż 25 metrów. W tej sytuacji należy się spodziewać, że wykonawca będzie miał sporo prac dodatkowych, gdyż aktualność dokumentacji z 1997 roku jest mocno zachwiana. W tym czasie wybudowano wiele nowych domów, a część istniejących w tamtym okresie nie została ujęta w dokumentacji z powodu zaniedbań lub “sankcji” za nie wpłacenie opłat do komitetu. Od czasu podjęcia działań społecznych w kierunku budowy wodociągów upłynęło blisko 22 lata. Jest więc szansa, że marzenia o dobrej wodzie się spełnią.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *