MINI SESJA

Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Zarszyn w dniu 11 marca 2013r.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), uprzejmie informuję, że XXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 11 marca 2013 r. o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2013- 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
  5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

źródło strona UG Zarszyn

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *