NA ZAGUMINKU SZKLANKA

Od około dwóch tygodni mamy przekładaniec zimowo- jesienny. Z przerwami pada deszcz i temperatura spada poniżej zera. Zimowe utrzymanie dróg to zmartwienie samorządów każdego szczebla. W gminie Zarszyn, jak co roku zorganizowany był przetarg na wyłonienie usługodawcy, którego zadaniem będzie zimowe utrzymanie dróg. Docierają do nas głosy, że najgorszym odcinkiem drogi w Nowosielcach jest tzw. Zaguminek. Od około dwóch tygodni nikt tam nie posypuje drogi, aby zlikwidować oblodzenie. Kilka samochodowych stłuczek jest dowodem na potwierdzenie tych doniesień. Samo przejechanie pługiem niczego do końca nie załatwia. Owszem bywa, że usługodawca potrzepie trochę środkiem zwiększającym przyczepność, ale są to krótkie i wybrane odcinki. Szukanie odpowiedzialnych za ten skandaliczny momentami stan rzeczy nie jest trudne, gdyż wszystkie dane są na stronie Urzędu Gminy. Czy szukanie oszczędności ma się odbywać kosztem rozbitych aut i połamanych kończyn? A może ktoś się odważy i skieruje swoje uwagi bezpośrednio do odpowiedzialnych za brak należytego wykonania usługi.
Kilka informacji z przetargu: sezon zimowy 2012/2013 trwa do 30 kwietnia 2013.
Rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w momencie zgłoszenia – zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał usługę – bez ciągłości robót – na wyraźne zlecenie Zamawiającego, w imieniu którego będą występowali właściwi miejscowo sołtysi. Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi na drogach gminnych i wewnętrznych najpóźniej do 1 godzin od chwili zgłoszenia. Zakres robót do wykonania będzie każdorazowo ustalany indywidualnie przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych Wykonawca winien prowadzić 24 godziny dyżur „pod telefonem”. Dokumentem rozliczeniowym będzie – książka pracy – potwierdzająca między innymi: * datę zlecenia wykonania prac, * zakres wykonanych robót, * potwierdzenie wykonania prac

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Każdorazowy wyjazd do akcji odśnieżania będzie się odbywał na zlecenie sołtysa danego sołectwa, a zakres robót ( kilometraż i stopień trudności) będzie przez niego potwierdzany w rejestrze wyjazdów.

 Zamawiający ustala trzy stopnie trudności wykonania przedmiotu zamówienia:

* I stopień trudności – odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej do 0,5 m.

* II stopień trudności – odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej od 0,5 m do 1 m.

* III stopień trudności – odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej powyżej 1m.

 Zależność – w kosztach odśnieżania – pomiędzy w/w stopniami jest następująca:

Jeżeli wartość (cena) odśnieżania 1 km drogi przy I stopniu trudności wynosi – Y, to:

* wartość (cena) odśnieżania 1 km drogi przy II stopniu trudności wynosi – 2 x Y, to:

* wartość (cena) odśnieżania 1 km drogi przy III stopniu trudności wynosi – 3 x Y, to:

* wartość likwidacji śliskości ustala się na cenę 150% I stopnia trudności odśnieżania( cena ta zawiera wartość materiału do likwidacji śliskości).

2. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu umożliwiających realizację zadania, wymagana dyspozycyjność całodobowa, konieczność posiadania telefonu komórkowego przez Wykonawcę.

3. Likwidowanie śliskości będzie się odbywało na całej szerokości dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych, decydujących o możliwości ruchu, takich jak: niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi, przystankach autobusowych.

4.Koordynatorami prac zimowych będą:

– podinspektor ds. gospodarki komunalnej drogownictwa i leśnictwa w UG Zarszyn – Tomasz Winiarski

Dla naszej miejscowości rozstrzygnięcie przetargu wygląda następująco:
Nazwa: Rejon – część nr 4 w Długiem i w Nowosielcach – drogi o długości 8,5 km; IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2012. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Firma Usługowo – Handlowa drog-bud Emil Zawislan 38-533 Nowosielce 298, Nowosielce, 38-533 Nowosielce, kraj/woj. podkarpackie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 86,40 Oferta z najniższą ceną: 86,40 / Oferta z najwyższą ceną: 92,88 Waluta: PLN. (red. cena dotyczy utrzymania zimowego 1 km drogi)

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *