BEATYFIKACJA JAKIEJ DOTĄD NIE BYŁO

Czymś nadzwyczajnym jest fakt, że jeszcze przed beatyfikacją Jana Pawła II Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała dekret dotyczący kultu liturgicznego sprawowanego ku czci bł. Jana Pawła II, Papieża. Zawiera on decyzję, że obowiązkowe wspomnienie liturgiczne błogosławionego Papieża Polaka diecezja rzymska oraz diecezje polskie obchodzić będą 22 października. Jednak, co bardzo ważne, dziękczynienie za jego beatyfikację będzie mogło być celebrowane w całym Kościele powszechnym.

Takie upoważnienie do liturgicznego dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II w całym Kościele oznacza zrównanie naszego nowego błogosławionego w kulcie ze świętymi. – Dekret uprzedza oczekiwanie wiernych całego świata i odchodzi od przyjętych zasad. Zezwalając na to, aby na całym świecie w całym Kościele powszechnym można było celebrować dziękczynienie za wyniesienie Ojca Świętego Jana Pawła II na ołtarze, niejako zrównuje go w kulcie ze świętymi. Pozwala na dziękczynienie w całym Kościele powszechnym, co przysługuje osobom kanonizowanym – tłumaczy wyjątkowość tej decyzji o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Czymś nadzwyczajnym jest także to, że dekret ukazał się jeszcze przed beatyfikacją, a nie po niej, jak jest to zwykle czynione. – Ponadto na ogół nie są publikowane te dekrety. Otrzymują je konkretne kościoły lokalne, konferencja episkopatu czy generał zakonu lub postulator. Jego opublikowanie jeszcze raz dowodzi, że cały Kościół jest zainteresowany sprawą, i dlatego całemu Kościołowi są ogłaszane postanowienia dotyczące kultu – zaznacza o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz. Zatem już w punkcie wyjścia spontanicznie udzielane jest pozwolenie, jakby uprzedzające prośby poszczególnych Kościołów lokalnych.
Jednak Dekret zdaje się również szanować dotychczasową procedurę kanonizacyjną, że kult błogosławionego w Kościele jest ograniczony do miejsc, z którymi był on najbardziej związany, w tym przypadku chodzi oczywiście o Polskę i diecezję rzymską. Podczas beatyfikacji 1 maja Benedykt XVI zapewne uroczyście ogłosi, że data wspomnienia liturgicznego Ojca Świętego Jana Pawła II będzie obchodzona każdego 22 października, w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dlaczego właśnie ten dzień? Bardzo często liturgiczne wspomnienie danego błogosławionego czy świętego ustalane jest na dzień śmierci, czyli jego narodzin dla nieba. Jednak w przypadku Jana Pawła II, który odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia – dzień jego narodzin dla nieba zawsze będzie przypadał w Wielkim Poście, Wielkim Tygodniu czy w Wielkanoc, a zatem w czasie, kiedy uwaga Kościoła skierowana jest na wielkie wydarzenia z historii zbawienia. – 2 kwietnia zawsze byłby niezauważony, gdyż przypada w Wielkim Poście czy w oktawę wielkanocną – podkreśla ks. bp Jan Bernard Szlaga, ordynariusz pelpliński. Nie będzie to również 16 października, dzień wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, bo właśnie ten termin to wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. Zatem, jak zauważa ks. bp Jan Szlaga, 22 października nie koliduje z żadnym ważniejszym wydarzeniem i wspomnieniem w kalendarzu liturgicznym.
W dzień inauguracji pontyfikatu Jan Paweł II wypowiedział słowa, które obiegły cały świat i nadal trwają w naszych myślach: “Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!”. Od tego wezwania 22 października rozpoczął się wielki pontyfikat. Teraz tego dnia będziemy obchodzić wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II.
Według wcześniejszych informacji wikariusz Ojca Świętego dla diecezji rzymskiej, ks. kard. Agostino Vallini zwrócił się do Benedykta XVI z prośbą o to, aby kult Jana Pawła II miał charakter powszechny. Co oznaczałaby zgoda Benedykta XVI? Jeżeli Papież wyrazi zgodę, Jan Paweł II zostanie ogłoszony błogosławionym, ale jego kult będzie porównywalny z kultem świętych! Obecny dekret nie wyklucza, że i ta prośba zostanie wzięta pod uwagę.
W praktyce Kościoła beatyfikacja jest pozwoleniem na kult lokalny błogosławionego, ograniczony zazwyczaj do diecezji, zakonu, regionu czy państwa jego pochodzenia, a kult powszechny należy się dopiero świętym, tj. osobom kanonizowanym. – W konsekwencji środowiska zainteresowane kultem nowych błogosławionych muszą się zwracać do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, aby uzyskać pozwolenie na wpisanie ich imion do kalendarza liturgicznego kraju, diecezji czy zakonu ich pochodzenia. Natomiast w przypadku nowych świętych nie potrzeba występować o takie pozwolenie, przeciwnie, jest się zobowiązanym do wpisania ich imion do własnych kalendarzy liturgicznych – wyjaśnia o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD. Jak podkreśla, Ojciec Święty Jan Paweł II znany jest na całym świecie i jego kult będzie spontanicznie powszechny. Prośba wikariusza Rzymu o pozwolenie na taki kult i zgoda, jakiej Papież Benedykt XVI może udzielić, również uprzedziłaby oczekiwania Kościołów lokalnych całego świata, które wówczas nie musiałyby zwracać się do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o pozwolenie na wpisanie święta bł. Jana Pawła II do ich własnych kalendarzy liturgicznych. Już sam Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wychodzi im naprzeciw, gdyż nie muszą prosić o możliwość liturgicznego dziękczynienia za dar beatyfikacji i mogą bez dodatkowych wymogów je celebrować.
Podczas wczorajszej konferencji w Rzymie wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej ks. kard. Agostino Vallini podkreślił, że wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze będzie “przydaniem naszemu światu duszy, której tak mu potrzeba”. W Rzymie w dniu beatyfikacji Papieża Polaka spodziewanych jest około miliona osób.

Małgorzata Bochenek Nasz Dziennik

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *