NADGORLIWOŚĆ NIE POPŁACA

Mamy teraz przykład gospodarskiego myślenia i manipulowania społeczeństwem. Wielka krzywda się działa, kiedy ludzie nie chcieli płacić na utrzymanie cmentarzy. Dzisiaj opłaty idą w setki złotych, a na cmentarzach niewiele się zmieniło. Obiecywana budowa kaplicy pogrzebowej stoi w miejscu. Urząd gminy wydał sam sobie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na tę inwestycję. Podziękowaniom ze strony naszych przedstawicieli za to posuniecie nie było końca. Być może sądzą oni, że to już połowa inwestycji za nami. Tymczasem deklaracji urzędu, co do rozpoczęcia budowy jak nie było, tak nie ma. Co na ten temat mówi Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy.
2. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.sanitarnego…………………

Art. 2. 1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych zarządów gmin (miast), na których terenie cmentarz jest położony…………………………………………………………………….

Art. 5.
1. Cmentarze powinny znajdować się na ogrodzonym terenie, odpowiednim pod względem sanitarnym.
2. Na każdym cmentarzu powinien być dom przedpogrzebowy lub kostnica, które służą: 
1)   do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania, 
2)   do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dla celów sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz policyjnych, 
3)   do wykonywania innych czynności związanych z chowaniem zwłok.

Ciekawe, kiedy i która rada gminy podjęła uchwałę o założeniu cmentarza komunalnego w Nowosielcach. Ustawa, której fragmenty wyżej przytoczono nie jest ustawą z ostatniego okresu, ale ma już 51 lat. Trudno więc będzie zrzucić odpowiedzialność, za to, że zmieniły się przepisy. Te się nie zmieniły, podobnie jak i stanowisko urzędu gminy w sprawie wywiązania się z narzuconych prawem obowiązków.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *