IDĄ WYBORY

Jesienne wybory już wkrótce. Będą to wybory samorządowe, w których wybrana zostanie nowa Rada Gminy, radni powiatowi, radni sejmiku wojewódzkiego oraz wójt gminy. Po wyborach do rad samorządów, na samym końcu wybierany jest na zebraniu wiejskim sołtys. Obecnie dobiega czteroletnia kadencja samorządów lat 2006 – 2010. Nasza gmina mieści się w przedziale do 20 000 mieszkańców, więc na podstawie przepisów ordynacji wyborczej w Radzie Gminy reprezentacja sołectw liczy 15 radnych. Kandydatów zgłaszają komitety wyborcze, które muszą zebrać na danego kandydata minimum 25 podpisów, stanowiących tzw. poparcie. Dla przykładu w gminach liczących ponad 20 000 mieszkańców kandydat do rady gminy musi uzbierać na liście poparcie co najmniej 150 wyborców. Wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Wzory list poparcia w drodze rozporządzenia ustala Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Co ciekawe, raz udzielonego poparcia dla kandydata nie można już wycofać.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *