TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW

Odpady gabarytowe z naszej miejscowości zbierane będą 12 kwietnia i 30 sierpnia. Zbiórka gabarytów nie obejmie sprzętu elektronicznego, AGD i opon. Trochę to dziwne, bo zużyte sprzęty gospodarstwa domowego zawsze traktowane były jako odpady ponadnormatywne, zbierane ekstra dwa razy w roku. Terminarz odbioru odpadów workowanych na ten rok znajdziesz tutaj.

ZABAWA CZASEM

W nocy z 25 na 26 marca znowu nastąpi zmiana czasu – w kilkudziesięciu krajach życie przyspieszy o jedną godzinę. Polska znajduje się w grupie tych państw, które zmianę czasu stosują od kilkudziesięciu już lat. Nie jest to zabieg obowiązkowy, chociaż 16 lat temu dyrektywę w tej sprawie wydała Unia Europejska. Bezpośrednio w Polsce mógłby to zmienić dokument rangi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Przez wielu zmiana czasu uważana jest za działanie wręcz szkodliwe dla zdrowia, a dla skutków ekonomicznych i gospodarczych niczym specjalnie nieuzasadniona. Komuś kiedyś zamarzyło się poprawianie natury i ingerencja w rytm biologiczny kilkuset milionów ludzi. Być może już wkrótce część krajów zrezygnuje z tego idiotycznego zabiegu, powodującego więcej zamieszania i szkód niż korzyści.

NIE MA IKEI JEST AGATA MEBLE

W Rzeszowie przy ul. Powstańców Warszawy 32  niespełna tydzień temu otwarty został salon meblowy Agata Meble. Wielkość ekspozycji i powierzchnia handlowa robi wrażenie. Klienci mają do dyspozycji stoiska z meblami, oświetleniem i wyposażeniem mieszkań. Jeszcze nie tak dawno krążyły pogłoski, że w stolicy Podkarpacia ma być wybudowana Ikea. Niestety na razie nie ma co liczyć na skandynawskiego giganta. Dla poszukujących czegoś do mieszkania jest to kolejne miejsce, które warto odwiedzić.

PUNKT KATECHETYCZNY – ZBĘDNY DLA PARAFII?

W najbliższym czasie stojący w centrum Nowosielec Punkt Katechetyczny zostanie wystawiony na sprzedaż. Budynek wzniesiony siłami społeczeństwa w latach, kiedy religia nie mogła być nauczana w szkołach, od dłuższego czasu stoi niezagospodarowany. Budynek zajmuje aktualnie  działkę o powierzchni blisko 6 arów i jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy Heleny Gniewosz. Posiada podłączenie do wszystkich podstawowych mediów. Fundusze ze sprzedaży mają zasilić środki konieczne na remont kościoła parafialnego. Wśród mieszkańców opinie podzieliły się na tych, którzy są za sprzedażą oraz na tych, którzy wciąż uważają, że budynek powinien służyć mieszkańcom Nowosielec.

DZIAŁKA KOŁO STAREGO JAZU NA SPRZEDAŻ

O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Zarszyn o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, a to: działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach ( powstałej z podziału działkinr 807/3 ),dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1S/00049668/5 której działy III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV ( hipoteka ) są wolne od wpisów. Działka stanowi teren płaski, posiada kształt zbliżony do trójkąta, wydłużony. Posiada bezpośredni dostęp do drogi ogólnodostępnej. Istnieje możliwość doprowadzenia uzbrojenia: energii elektrycznej, gazu, kanalizacji. Przydatność gruntu na cele budowlane- średnio korzystna- teren płaski lecz o kształcie granic ograniczającym możliwości zabudowy. czytaj całość –

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Zarszynie informuje, że 14 marca 2017r. ( wtorek) w miejscowościach: Bażanówka, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Zarszyn, Posada Zarszyńska odbierane będą odpady wielkogabarytowe wysegregowane z odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, wersalki, stoły, dywany, wykładziny, umywalki, okna, drzwi itp. Odpady należy wystawić najpóźniej do godz.7:00 w dniu ich odbioru. Odpady należy gromadzić przy trasie przejazdu samochodu zbierającego, w miejscu wystawiania worków, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie przypominamy, że podczas tej zbiórki nie będą odbierane zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD, części samochodowe oraz zużyte opony. Zużyty sprzęt AGD, opony pochodzące z samochodów osobowych oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych należy dostarczyć, własnym transportem, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie ul. Cicha 21, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30. UG Zarszyn

DOM LUDOWY – BĘDZIE INWESTYCJA?

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust.1 w związku z art 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m że na wniosek złożony przez Gminę Zarszyn w imieniu której działa Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej w dniu 27 lutego 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” na działkach nr ewid. 1000, 1001, 998/2, 999/12, 999/15, 999/9 położonych w miejscowości Nowosielce; W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 ( pok. nr 15 ) w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią w/w decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. informacja ze strony www.zarszyn.pl Na ostatnim zebraniu kompletna cisza na temat rozbudowy Domu Kultury. Nikt nie mówi co tu się będzie działo, jakie są plany i komu Gmina ma zamiar budować pomieszczenia. Czyżby wójt osobiście był zainteresowany rozbudową tego obiektu? Warunki zabudowy w tym wypadku gmina wydaje sama dla siebie. 90 lat temu budową Domu Ludowego żyło całe społeczeństwo Nowosielec. Teraz temat przemyka pomiędzy

NARESZCIE JEST KLIMATYZACJA

Po wielu latach planowania, dyskutowania i wałkowania tematu klimatyzacji w Domu Kultury w Nowosielcach nastąpił finał – sala widowiskowa została wyposażona w klimatyzację. Na zachodniej ścianie zawieszono sprężarki z wentylatorami, a wewnątrz na ścianach umieszczono współpracujące z nimi jednostki wewnętrzne. Wykonawcy zainstalowani sprzęt firmy Chigo. Imprezy organizowane w lecie będą teraz miały dwie opcje – bez klimy i z klimą. Za luksus trzeba będzie chyba zapłacić, chociaż na dzisiaj nie wiadomo jak dużo. Przy pracującej klimie jest jeszcze jeden element, który pracuje na pełnych obrotach – jest to licznik elektryczny.

ZMARŁ ANTONI GNIEWOSZ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14.02.2017 r. zmarł Antoni Gniewosz. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21.02 .br. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie o godz. 13.30. O czym zawiadamia syn – Michał Gniewosz, prosząc mieszkańców Nowosielec o modlitwę za zmarłego. Wiadomość nadesłana przez Renatę Gniewosz

PROJEKT OZE W GMINIE ZARSZYN

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZARSZYN DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów – projekt partnerski”   I. Informacje ogólne 1)    Nabór wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). 2)    Projekt będzie realizowany przez Gminę Zarszyn wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020. 3)    W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Zarszyn i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat po jego zakończeniu) w sposób zapewniający funkcjonowanie instalacji. Wymagany jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany projekt. 4)    Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 5)    Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 6)    Projekt obejmuje swoim zakresem: a)    Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej – wyłącznie w przypadku zakwalifikowania ww. instalacji do dofinansowania w ramach danego konkursu;   b)    Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.