100 LECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE

13 maja 1917 r. bawiliśmy się z Hiacyntą i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę. – „Lepiej pójdźmy do domu – powiedziałam do moich krewnych. – Zaczyna się błyskać, może przyjść burza”. – „Dobrze!” – odpowiedzieli. Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym dębie Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją otaczało, lub którym Ona promieniała, mniej więcej w odległości półtora metra. Potem Nasza Droga Pani powiedziała: – „Nie bójcie się! Nic złego wam nie zrobię!” – „Skąd Pani jest?” – zapytałam. – „Jestem z Nieba!” – „A czego Pani ode mnie chce?” – „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz”. (Siódmym razem było objawienie już 16 czerwca 1921 r. w przeddzień odjazdu Łucji do Vilar de Porto. Chodzi o objawienie z osobistym orędziem dla Łucji, dlatego nie uważała go za tak ważne). – „Czy ja także pójdę do nieba?” – „Tak!” – „A Hiacynta?” – „Też!” – „A Franciszek?” – „Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców”. Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno

MRÓZ NIE DAŁ ZA WYGRANĄ

Statystycznie meteorolodzy dowodzą, że jedynym miesiącem w Polsce, kiedy nie występują u nas przymrozki to sierpień. Do połowy maja niemal każdego roku zdarzają się przymrozki i tyko różni je ilość kresek poniżej zera oraz ilość nocy, kiedy one występują. Ten rok nie różnił się od poprzednich, a spadki temperatury za sprawą północnego frontu powietrza dotknęły całą Polskę. Nocny przymrozek z 9 na 10 maja spowoduje najprawdopodobniej, że urodzaj na owoce w tym roku będzie bardzo skromny, a ceny w sklepach skoczą w górę. Obniżenie temperatury do minus 5 stopni Celsjusza powoduje nieuchronnie zniszczenie kwiatostanu i rozwijających się owoców. Może rozwiązaniem byłoby przeniesienie na wcześniejszy okres imienin trzech zimnych ogrodników Pankracego, Serwacego i Bonifacego oraz zimnej Zośki.

35 SHORT SESJA RADY GMINY

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)  uprzejmie informuję, że  sesja  nadzwyczajna Rady Gminy Zarszyn została  zwołana na dzień 9 maja 2017 r. na godzinę 16:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Odrzechowa”. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakończenie sesji. Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn mgr Janusz Konieczny Ze strony UG Zarszyn

WZOROWA GMINA ZARSZYN

20 kwietnia 2017r. w hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się uroczysta „Gala Wzorowych” podczas której rozstrzygnięty został Konkurs „Wzorowa Gmina” Województwa Podkarpackiego. Konkurs zorganizowany został pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego.  Gmina Zarszyn nominowana została  do grona 12- tu laureatów  Podkarpackiej edycji konkursu. Statuetkę „Lidera Współpracy Zagranicznej” i certyfikat „Wzorowa Gmina” odebrał Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej oraz Kierownik Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy Zarszyn Bogumiła Bętkowska. Gmina Zarszyn otrzymała tym samym prawo do używania nazwy „Wzorowa Gmina” oraz logotypu konkurs. Ze strony UG Zarszyn

WIELKANOCNE KANONADY – TO JUŻ HISTORIA

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku tradycja Świąt Wielkanocnych obejmowała jeden bardzo charakterystyczny element  – salwy rozbrzmiewające przez cały pierwszy i drugi dzień świąt. Entuzjaści świątecznej kanonady przygotowywali się do tego wydarzenia na wiele dni wcześniej. Gromadzono sprzęt do strzelania, a przede wszystkim czyniono starania o pozyskanie karbidu. Acetylenek wapnia (węglik wapnia CaC2  stanowił główne źródło energetyczne potrzebne do dwudniowej strzelaniny. Po dodaniu odrobiny wody karbid tworzył acetylen, który zmieszany z tlenem dawał w efekcie mieszankę wybuchową o dość znacznej mocy. Strzelanie odbywało się przy pomocy puszek  z farby lub za pomocą łusek z pocisków czołgowych, czyli tzw. gilz. Puszka z farby o pojemności 1 litra była najprostszym narzędziem do oddania kilkudziesięciu strzałów. Do środka wrzucało się grudkę karbidu, podlewało niewielką ilością wody i zatykało wieczko pokrywką. W ciągu kilkunastu sekund trzeb było przyłożyć zapaloną zapałkę do otworu zrobionego w dnie puszki. Efekt tego działania był różny, a wszystko zależało od stężenia mieszanki wybuchowej acetylenu i tlenu zawartego w powietrzu. Jeżeli puszka była dostatecznie przewietrzona, a mieszanka mieściła się w granicach wybuchowości następował wystrzał – pokrywka wylatywała na kilkanaście metrów, a huk rozwalał bębenki w uszach domorosłych saperów. Wyższa szkoła jazdy to strzelanie z łusek pocisków czołgowych.  Gilzy z grudą karbidu zalewano odrobiną wody i zatykano puszką z farby. Huk przy dobrze dobranej proporcji  mieszanki był słyszany na odległość kilku kilometrów. Rywalizacja kto głośniej strzeli trwała przez dwa dni świąteczne. Niektóre z oddanych strzałów były naprawdę głośne, a kanonierzy  zyskiwali przy okazji coraz większy ubytek na słuchu. Przed świętami odbywało się polowanie na karbid.

RADOSNEGO ALLELUJA

Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i radością wypływającą ze zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, z przejścia do życia, za sprawą Odkupiciela Jezusa Chrystusa – życzy ludziom dobrej woli redakcja nowosielce.pl

DROGA KRZYŻOWA – PRZYGOTOWANIE DO WIELKANOCY

Do tradycji obchodów świąt Triduum Paschalnego w naszej parafii weszła droga krzyżowa odprawiana przed południem w Wielki Piątek. Wierni przeszli ulicami Heleny Gniewosz, Osiedlową i Kościelną rozważając 14 stacji męki Odkupiciela. W czytanych tekstach znalazły się świadectwa osób, którym było dane przeżyć szczególne wydarzenia w życiu związane z wiarą, często połączone z nawróceniem. Aura nie była bardzo złośliwa dla uczestników tego wydarzenia, chociaż chwilami siąpił drobny deszcz i wiał zimny wiatr.

LECZ ON MILCZAŁ

“Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: «Myśmy słyszeli, jak On mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony”». Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?». Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?». Jezus odpowiedział: «Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi». Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?». Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: «Prorokuj!». Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.” Fragment Ewangelii wg św. Marka 14,1-15,47

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 Urząd Gminy w Zarszynie informuje, że 12 kwietnia 2017r. (środa) w miejscowościach: Nowosielce, Długie, Pielnia, Odrzechowa, Pastwiska odbierane będą odpady wielkogabarytowe wysegregowane z odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, wersalki, stoły, dywany, wykładziny, umywalki, okna, drzwi itp. Odpady należy wystawić najpóźniej do godz.7:00 w dniu ich odbioru. Odpady należy gromadzić przy trasie przejazdu samochodu zbierającego, w miejscu wystawiania worków, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie przypominamy, że podczas tej zbiórki nie będą odbierane zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD, części samochodowe oraz zużyte opony. Zużyty sprzęt AGD, opony pochodzące z samochodów osobowych oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczać, własnym transportem, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącego się na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie ul. Cicha 21, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 15:00.

12 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II– Papież Polak. Pierwszy w historii kościoła następca św. Piotra Słowianin  pełnił swoją funkcję przez 26 lat. Przed jego wyborem na tronie papieskim przez 458 lat zasiadali jedyni włoscy kardynałowie. On wprowadził Kościół w III tysiąclecie i odbył olbrzymią ilość pielgrzymek, spotykając się z wiernymi ze wszystkich kontynentów. Historycy nie mają wątpliwości, że jego pontyfikat miał wpływ na przemiany społeczno – polityczne w Europie wschodniej na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Ogłoszony świętym Kościoła katolickiego w dniu 27 kwietnia 2014 roku. Na zawsze pozostanie On najwybitniejszym z rodu Polaków.