SZKOŁA W NOWOSIELCACH WIZYTÓWKĄ REGIONU

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach otworzył kolejny obiekt dydaktyczny. Na terenach przyległych do szkoły powstała hala- poligon uprawowy. Obiekt ten stanowi nowatorskie rozwiązanie i pozwala na kształcenie praktyczne przez okrągły rok. Za niespełna dwa miesiące Szkoła będzie obchodzić okrągłą 60 rocznicę powstania. 16 czerwca planowane są główne uroczystości na terenie placówki. Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu istnienie szkoły stało pod wielkim znakiem zapytania. Szkoła podlegała wówczas pod lokalne władze oświatowe. Sytuacja placówki zmieniła się wraz z przejściem pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa, na czele którego stał wówczas minister Andrzej Lepper. Obecnie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach jest jedną z najnowocześniejszych szkół tego typu w Polsce. Aktualnie wiedzę zdobywa tutaj ponad czterystu uczniów.

MARIA KONOPNICKA I BŁ. KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ – ŻARNOWIEC I MIEJSCE PIASTOWE.  OBROŃCY LUDU I SIEROT

Maria Konopnicka, jedna z najznakomitszych autorek polskiej literatury, wybitna  poetka, mieszkała w dworku w Żarnowcu pod Krosnem, podarowanym przez polskie społeczeństwo, a ksiądz Markiewicz- późniejszy założyciel zakonu Michalitów był proboszczem w Miejscu Piastowym. Twórczyni  „Roty” piórem walczyła o poprawę losu biednych warstw społeczeństwa, a proboszcz Markiewicz,  założył sierociniec i szkołę rzemiosła dla ubogich dzieci i młodzieży. Słynna książka „Trzy słowa do starszych w narodzie” księdza Markiewicza apelowała do hierarchii, władz  i ziemiaństwa o poprawę bytu narodu! Ksiądz Bronisław walczył z pijaństwem i żydowskimi karczmami, które wyzyskiwały chłopów i były przyczyną ubóstwa rodzin. Przyszłość Polaków pod rozbiorami widział we współpracy ze wschodem, podobnie jak Maria Konopnicka. Zachowały się listy w Muzeum w Żarnowcu, gdzie ks. Bronisław Markiewicz i Maria Konopnicka wymieniali swoje poglądy. W Bazylice św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym jest muzeum poświęcone błogosławionemu Bronisławowi i warto te miejsca odwiedzić, podobnie jak muzeum w Żarnowcu! Warto też poznać wiersze Konopnickiej i przepowiednie ks. Bronisława Markiewicza o Polsce.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Inspiracją  dla ustanowienia  Święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. źródło: https://www.faustyna.pl

EMIGRACJA EUROPEJSKA – NOWA WĘDRÓWKA LUDÓW

Dwa razy w roku – na Boże Narodzenie i Wielkanoc możemy sobie uświadomić, jak wielkie spustoszenie demograficzne w kraju spowodowane zostało emigracją zarobkową polskiego młodego pokolenia. W okresie świąt do rodzin w Polsce zjeżdżają ci, co za granicą odnaleźli własne miejsce na godne życie i ekonomiczną stabilizację. Dzisiaj możemy już mówić o dwóch pokoleniach emigrantów. Od początku lat 90-tych, kiedy ruszyła pierwsza fala wyjazdów, minęło już prawie 30 lat. Utworzone po II wojnie światowej dwa światy ekonomiczne- zachodni i wschodni do dzisiaj nie mogą doczekać się niwelacji różnic. Taki stan rzeczy nie jest dziełem przypadku. Utrzymanie społecznych podziałów i stref o różnym statusie ekonomicznym sprzyja dzisiaj mieszaniu narodowości i jest pretekstem do otwierania furtki dla emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Są ośrodki polityczne na świecie, którym zniszczenie cywilizacji łacińskiej, bogatej kulturowo Europy jest na rękę. Dla Polski wyjazd kilku milionów młodych ludzi, zdolnych do pracy, tworzenia majątku narodowego i pozwalających na utrzymanie dodatniej statystyki demograficznej to niepowetowana strata. Efekt emigracji zarobkowej można porównać do zniszczeń spowodowanych kataklizmem dziejowym, a odrobienie strat możliwe będzie jedynie przy dobrej polityce państwa, w okresie co najmniej kilku pokoleń.

ODRZECHOWA- WIEŚ NA PRAWIE WOŁOSKIM

Wołosi to lud pasterski pochodzenia rumuńskiego zamieszkujący Karpackie Rejony Pogórza  dawnej Rzeczpospolitej. Przyjęli wiarę greko- katolicką. Prawo wołoskie zwane też było prawem mołdawskim i na południu ludy pasterskie przywędrowały z obszaru Rumuni i Bałkanów. Tych wsi na obecnym terenie Polski i na  samej Ziemi Sanockiej w samym XVI wieku powstało sto kilkadziesiąt. Osadnicy przybyli również z Węgier, o czym świadczą nazwy wsi np. Uherce oraz szczytów górskich np. Kiczera. Źródło: „Osadnictwo na ziemi sanockiej w latach 1340-1650” opracowane przez  Adama Fastnachta [1913- 1987]. Wiele opracowań o charakterze historycznym sugeruje, że tereny wschodniego Podkarpacia zamieszkiwali w znacznej większości Ukraińcy lub Rusini, co nie do końca jest prawdą.  

NARESZCIE BĘDĄ ŚWIATŁOWODY

Dla mieszkańców Nowosielec zaświtała szansa na szybki internet. W ramach programu realizowanego przy udziale samorządu wojewódzkiego ma zostać wybudowana w gminie Zarszyn sieć światłowodowa typu FTTH. Podobanie jak w wielu miejscowościach naszego regionu światłowody będą instalowane na słupach energetycznych. PGE obecnie realizuje modernizację linii napowietrznych – twa wymiana słupów. Tam, gdzie jest już sieć światłowodowa ceny internetu wyraźnie spadły, a szybkość poszła w górę. W ościennych miejscowościach za 30 zł brutto są dostępne prędkości od 30 Mb/s. Dzisiaj w Nowosielcach mamy dwóch operatorów radiowych oraz marnej jakości linie kablowe zarządzane przez dawną TP SA, czyli Orange Polska. Po zbudowaniu sieci światłowodowej w ofercie operatorów powinny się znaleźć również – telewizja w jakości HD i telefonia. Na takie rozwiązania mieszkańcy czekają już bardzo długo.

13 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II– Papież Polak. Pierwszy w historii kościoła następca św. Piotra Słowianin  pełnił swoją funkcję przez 26 lat. Przed jego wyborem na tronie papieskim przez 458 lat zasiadali jedyni włoscy kardynałowie. On wprowadził Kościół w III tysiąclecie i odbył olbrzymią ilość pielgrzymek, spotykając się z wiernymi ze wszystkich kontynentów. Historycy nie mają wątpliwości, że jego pontyfikat miał wpływ na przemiany społeczno – polityczne w Europie wschodniej na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Ogłoszony świętym Kościoła katolickiego w dniu 27 kwietnia 2014 roku. Na zawsze pozostanie On najwybitniejszym z rodu Polaków. W wielkanocny poniedziałek w modlitwie Regina Caeli obecny papież Franciszek nie wspominał tej rocznicy, koncentrując się na bardziej współczesnych problemach.

MATKA BOŻA POCIESZENIA Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA

W kościele Ojców Franciszkanów w Sanoku znajduje się Obraz Matki Bożej Pocieszenia datowany na I poł. XVII w. Przed wizerunkiem Maryi 8 maja 1955 r. publicznie ofiarowano Matce Bożej miasto Sanok. O tym, jak wielką moc ma cudowny wizerunek, przekonał się sam kardynał Stefan Wyszyński, który podczas pobytu w Komańczy, gdzie go internowano, otrzymał od oo. Franciszkanów jego kopię. Gdy po 2 miesiącach od przyjęcia tego prezentu, duchowny został uwolniony, podkreślał, że stało się to właśnie za przyczyną sanockiego obrazu. Więziony Prymas poprosił o podpisanie tego daru sanockich franciszkanów, więc na odwrocie obrazu znalazł się zapis: “Jego Eminencji, Najdostojniejszemu kardynałowi, Prymasowi Polski, ks. dr Stefanowi Wyszyńskiemu, w dniach jego pobytu w Ziemi Sanockiej, klasztor Franciszkanów z Sanoka ten obraz Matki Bożej Pocieszenia z czcią najgłębszą ofiaruje. o. Jakub Półchłopek – gwardian klasztoru. Komańcza 24 VIII 1956 r.” Prymas Wyszyński zabrał obraz do Warszawy, gdzie był on stale obecny w Jego apartamentach do końca ziemskich dni Prymasa Tysiąclecia.

RADOSNEGO ALLELUJA

Nie zna śmierci Pan żywota, Chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta ręka święta, Alleluja! Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi. Alleluja! Próżno straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury. Alleluja! Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, Która drogo dziś przybrana, kosztem Pana. Alleluja! Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!

MIŁA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW NOWOSIELEC I OKOLIC

Na terenie Nowosielec wkrótce może powstać placówka pocztowa. Dyrekcja Poczty Polskiej w Rzeszowie poszukuje kandydata na agenta do prowadzenia placówki. Agencja Pocztowa pozwoli na wykonywanie operacji finansowych – opłacanie rachunków, korzystanie z usług pocztowych, odbiór i nadawanie przesyłek. Przy obecnie działającej placówce na terenie Zarszyna nie zawsze poziom usług dla mieszkańców miejscowości ościennych jest na odpowiednim poziomie. Tym, co dojeżdżają do Sanoka poczta w Nowosielcach będzie po prostu “po drodze”. Awizowane przesyłki będą w zasięgu ręki. Z pewnością ucieszą się z tego faktu mieszkańcy strefy 38-533, czyli Pielni, Pisarowiec, Jędruszkowiec, Markowiec i Nowosielec. Agencja może powstać już w drugim kwartale tego roku.