BUDOWA ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH ZGŁOSZONA DO PROGRAMU MALUCH+ 2019

Wstrzymanie budowy żłobka w Nowosielcach końcem ubiegłego roku z pewnością nie stanowi chluby dla Urzędu Gminy w Zarszynie. Zadanie uruchomione w ramach programu Maluch + 2018 miało być dofinansowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwotą w wysokości 520 tyś. złotych. Kulisy prowadzenia tej inwestycji w części obrazuje odpowiedź na interpelację naszych radnych, złożoną na ręce przewodniczącego Rady Gminy. Pierwsza sprawa, jaka może wprawić w zdziwienie, to sposób przygotowania inwestycji. Urząd Gminy złożył wniosek o dotację do programu Maluch + nie mając opracowanej dokumentacji, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Po ogłoszeniu przetargu wykonawcy na realizację zadania pozostało nieco ponad dwa miesiące. Prawda jest niestety taka, że w ten sposób i przy takich terminarzach prowadzi się wiele inwestycji w jednostkach samorządowych. Najmniej czasu ma zawsze wykonawca, a najważniejszym dokumentem jest często “fikcyjny protokół odbioru” i faktura złożona za 5 minut dwunasta. Decyzja podjęta przez wójta wydaje się zatem słuszna i świadczy o zdrowym podejściu do inwestycji i finansów gminy. Czy jakiekolwiek wnioski wyciągną z tej historii pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie inwestycji?

WYBORY RAD SOŁECKICH – OSTATNI ETAP WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Ostatni etap wyborów samorządowych odbywa się kila miesięcy po oficjalnych wyborach, które gromadzą mieszkańców przy urnach wyborczych. Tym ostatnim etapem jest wybór sołtysów oraz składów rad sołeckich. Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym każde sołectwo ma mieć swojego przewodniczącego. O sposobach wyboru sołtysa decyduje statut sołectwa uchwalony przez Radę Gminy. Wybory organizuje Urząd Gminy. Gdyby na zebraniu wiejskim nie doszło do wyboru sołtysa z danej miejscowości stanowisko to może objąć osoba spoza sołectwa.

ODŚNIEŻANIE – KOMU ZGŁASZAĆ?

INFORMACJA Informuję mieszkańców Gminy Zarszyn, że wszelkie uwagi i potrzeby w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach gminnych należy kierować do sołtysów poszczególnych miejscowości, jak również w godzinach urzędowania do referatu Gospodarki Komunalnej tel. 13 46 71 001 wewn. 33. Poniżej podaję numery telefonów odpowiednich sołtysów dla miejscowości: Bażanówka – tel. 792 359 572, Długie – tel. 512 472 544, 13 46 710 59 Jaćmierz- tel. 13 46 71 378, Jaćmierz Przedmieście – tel. 501 357 929, 13 4671 700 Nowosielce – tel. 692 360 353, Odrzechowa – tel. 605 560 315, 13 46 71 232 Pastwiska – tel. 609 554 519, Pielnia – tel. 604 636 607, Posada Jaćmierska – tel. 509 951 976, Posada Zarszyńska – tel. 695 847 723, 13 46 71 669 Zarszyn – tel. 693 867 034, 13 46 71 024 W związku z tym, że w I kwartale 2019 r. w poszczególnych miejscowościach będą przeprowadzane wybory sołtysów, powyższy wykaz kontaktów telefonicznych będzie sukcesywnie korygowany. Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska

TAKI MAMY KLIMAT – ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH

Wśród zadań własnych gmin jest między innymi właściwe zimowe utrzymanie dróg należących do gminy. Do odśnieżania i likwidacji skutków marznięcia nawierzchni typowane są drogi, które służą bezpośrednio mieszkańcom wsi, są drogami dojazdowymi i zapewniają komunikację. Z reguły osobami do bezpośredniego zlecania prac na drogach oraz odbierania ich jakości typowani są sołtysi z danej miejscowości. Do wykonywania prac na drogach wybiera się firmy, które wygrały przetarg organizowany przez Urząd Gminy. Czy zimowe utrzymanie dróg gminnych w Nowosielcach jest należyte? Głosy mogą być podzielone. Docierają do nas sygnały, że

GŁOSY INTERNAUTÓW

Wiadomość: Chciałbym na stronie Nowosielec widzieć wiadomości z Nowosielec a nie o tym kto rządzi cenami, czy o tsunami. Takie wiadomości są na wszystkich portalach internetowych. Krzysztof S. ———————————————————————————————————————- Portal nowowsielce.pl jest miejscem, gdzie mogą być umieszczane głosy mieszkańców, ich opinie i komentarze do aktualnych wydarzeń. Materiał wystarczy wysłać korzystając z formularza kontaktowego. Dokumenty o większej objętości mogą być odebrane inną uzgodnioną drogą. redakcja

CZY POWSTANIE ŻŁOBKA W NOWOSIELCACH NAPOTKAŁO NA TRUDNOŚCI?

We wrześniu 2018 roku Rada Gminy nadała statut samorządowemu żłobkowi tworzonemu w dawnym punkcie katechetycznym w Nowosielcach. Po dwóch miesiącach uchwała ta została uchylona. Prace na obiekcie adaptujące budynek na potrzeby tej placówki  są mocno zaawansowane, ale pojawiają się informacje, że dofinansowanie tego zadania napotkało na trudności i może zostać wstrzymane. Budynek ma już wymienioną stolarkę okienną i wykonane sporo prac wewnątrz. Z komina zniknęło też gniazdo bocianie, które miało być symbolem tego żłobka. Wokół tego zadania zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy. Czy ma to związek z tym, co dzieje się w Urzędzie Gminy?

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW W 2019 ROKU BLISKO 60% DROŻEJ

Rada Gminy Zarszyn uchwaliła w dniu 19 grudnia nową stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. Wzrost opłaty wyniesie blisko 58%. Dotychczasowa stawka 7,24 zł od osoby za miesiąc wzrośnie do 12,50 zł za jedną osobę przy założeniu, że odpady będą segregowane. Jeżeli ktoś nie będzie zainteresowany rozdzieleniem frakcji  w ramach tzw. selektywnej zbiórki odpadów, będzie zobowiązany zapłacić gminie opłatę w wysokości 25 zł na miesiąc (300 zł na rok). Wcześniej podrożała woda i opłaty za ścieki. Teraz mamy wzrost opłat za odbiór odpadów stałych. Nowa władza przy pomocy radnych jedzie ostro, zarywając o bandę. Na marginesie nasuwa się pytanie, dlaczego uchwała ma tytuł uchwalenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, chociaż od początku wiadomo, że metoda jest jedna – płatność finansowa w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy.

KTO RZĄDZI CENAMI NA STACJACH PALIW?

Według informacji medialnych końcem roku paliwa na rynku hurtowym potaniały do poziomu z pierwszego kwartału 2018 r. Tymczasem na stacjach paliw naszego regiony detaliczne ceny paliw są nadal wysokie. Czyżby panowała zmowa cenowa pomiędzy kierownikami placówek. To, że na terenie Sanoka cena paliw jest dogadywana widać gołym okiem. Porównanie ceny na Orlenie i na Lotosie jest przykładem, że formuła różnicy cen między tymi stacjami jest do odgadnięcia od blisko dwóch lat. Czy mamy do czynienia z samowolą zarządzających tymi placówkami ? Nie tak dawno z niewyjaśnionych przyczyn na Orlenie przy ul. Krakowskiej zafundowano w jeden z weekendów wyprzedaż oleju napędowego Verva, oklejając dystrybutory ze zwykłym ON wydrukowanymi na komputerze kartkami z informacją o awarii. Do faktu, że ceny paliw reagują w sposób niekontrolowany już chyba wszyscy się zdołali przyzwyczaić. Podwyżka na giełdzie równoznaczna jest z podwyżką na stacji paliw następnego ranka. Spadki cen giełdowych są odczuwalne po 4-5 tygodniach najwcześniej.

TSUNAMI – ŻYWIOŁ JAKICH MAŁO

Tragiczny weekend przed świętami Bożego Narodzenia, jaki przeżyli mieszkańcy cieśniny Sundajskiej między wyspami Jawa i Sumatra jest skutkiem działania wulkanu Anak Krakatau. Erupcja spowodowała obsunięcie się do wód Oceanu Indyjskiego olbrzymich ilości ziemi, co wywołało z kolei fale tsunami. Aktualnie szacuje się, że zginęło ponad 400 osób. Wulkan Krakatau 135 lat temu wywołał swoją erupcją tragedię, która pochłonęła ponad 40 tysięcy  ofiar. Odgłosy erupcji słyszane były w odległości kilku tysięcy kilometrów. Wybuch i jego skutki do dzisiaj traktowane są jako jedna z największych katastrof spowodowanych siłami przyrody.