50 ROCZNICA ŚMIERCI FRANCESCO FORGIONE

Pewnego razu przybyła do klasztoru, gdzie spowiadał O. Pio, pewna kobieta, która pragnęła poradzić się zakonnika w bardzo ważnej sprawie. Było tak wiele osób do spowiedzi, że nie zdążyła zamienić z nim ani jednego zdania. Zawiedziona poszła na dworzec kolejowy, by powrócić do swego miasta. Będąc już na peronie, usłyszała, że ma się zgłosić do zawiadowcy stacji. Ten przekazał jej list, w którym zawarta była odpowiedź na jej kłopoty. Takich historii jest bardzo wiele i można je przeczytać choćby w książce Tajemnica Ojca Pio, od kilku lat wznawianej w naszym “Wydawnictwie WAM”. Kapucyn z San Giovanni Rotondo posiadał także dar bilokacji, tzn. mógł być obecny w dwóch miejscach w tym samym czasie. Spowiadał i jednocześnie np. ratował zagrożonych katastrofą lotników, którzy go widzieli za szybami samolotu… Kiedy jeden z nich spotkał Ojca Pio, rozpoznawszy go, podziękował mu za ocalenie życia. Wtedy kapucyn zażartował, że za drugim razem nie będzie się zajmować sterami maszyny. źródło: https://www.deon.pl/215/art,64,ojciec-pio-z-pietrelciny-zapach-swietosci.html

RUSZYŁ REMONT ŻŁOBKA

Odkupiony przez Urząd Gminy punkt katechetyczny w Nowosielcach po wykonaniu prac adaptacyjnych i remontowych stanie się żłobkiem. Docelowo znajdzie tu schronienie i opiekę około 30 dzieci. Rodzice maluchów będą mogli w tym czasie wrócić do pracy. Program tworzenia opiekli dla najmłodszych jest wspierany przez rząd i wpisany jest w działania mające na celu zmniejszenie niekorzystnych trendów w demografii naszego kraju. Żłobek “Pod bocianim gniazdem” z pewnością będzie się cieszył sporym powodzeniem wśród młodych rodzin z naszej gminy.

10 LAT KRĘGU STOWARZYSZENIA IM. ŚW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO W NOWOSIELCACH

10 lat istnienia obchodzi w tym roku Krąg Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Nowosielcach. Krąg powstał 03. 07. 2008r. i organizacyjnie związany jest ze Stowarzyszeniem Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku, które jest starsze o około pół roku. Władze Kręgu tworzą: Zarząd Kręgu, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Głównym celem Kręgu oprócz ogólnych zadań statutowych Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom wielodzietnym, a w szczególności ich dzieciom i młodzieży. Krąg liczy 26 członków, którzy całym sercem są oddani w działaniu na rzecz drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie oraz integracji pokoleń. źródło – http://gorazdowski.org/kregi/krag-nowosielski/ fotografia ze strony – http://www.jozefitki.pl

GRANICZNIK? – KTO GO TU WIDZIAŁ?

Rozmach, z jakim niektórzy gospodarze w naszej gminie zabrali się za uprawę roli zadziwia i imponuje zarazem. Małe gospodarstwa praktycznie przestają istnieć, a w ich miejsce wkraczają gospodarze obrabiający od kilkudziesięciu hektarów wzwyż. Jednak dwie kwestie niepokoją w tych działaniach, a mają one miejsce na terenie całej gminy. Pierwsza to masowe opryski wykonywane bez jakiejkolwiek kontroli i bez oglądania się na interes hodowców pszczół. Drugi problem to masowo wyorywane ograniczniki. Przy “dzikim” scaleniu działek w trakcie orki granitowe słupki tylko chrupią pod wieloskibowymi pługami. Co na ten temat mówi polskie prawo: “Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, – podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Niszczenie znaków geodezyjnych (znaków z trwałego materiału, określających położenie osnowy geodezyjnej) jest zatem wykroczeniem. Zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Niszczenie (usuwanie) znaków granicznych uregulowane zostało w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ZUCHWAŁE KRADZIEŻE W GMINIE

Na terenie gminy Zarszyn miały niedawno miejsce zuchwałe kradzieże dokonywane w  ciągu dnia przez mężczyznę o ciemnej karnacji. Złodziej poruszał się samochodem w jasnym kolorze. Sprawca podjeżdżał pod dom i pytał o właściciela udając, że jest z nim w kontakcie. Z podwórza ginęły przedmioty mogące być źródłem dochodu. Działanie w sposób zuchwały, “na pewniaka” przez skoczenie dawało sprawcy przewagę, pozwalając na zabór w ciągu kilku chwil wszystkiego, co mogło przynieść zysk. Mieszkańcy gminy powinni zwracać uwagę na pojazdy z obcą rejestracją, na osobników kręcących się po podwórzu i obserwujących nasze posesje. Można zrobić użytek z telefonów jakie nosimy przy sobie i zrobić zdjęcie podejrzanym przybyszom. Nie korzystajmy z super propozycji domokrążców, sprzedających okazyjnie jakieś mało wartościowe przedmioty. Czujność i ograniczone zaufanie może nas uchronić przed poniesieniem strat w wyniku takich wizyt.

WYBORY KOSZTUJĄ

Wybory samorządowe niebawem, więc widać ruch w kwestii obsadzenia list wyborczych, trafienia do odpowiedniego okręgu lub szukania koalicjantów. Tworzone są scenariusze wyborcze mające zapewnić zwycięstwo i mandat społeczny na 5 lat. Kandydaci pragnący spotkać się ze społeczeństwem, czyli swoimi przyszłymi wyborcami muszą niestety sięgnąć po portfel, organizując takowe spotkanie w Domu Kultury. Koszt wynajęcia sali na jedną dobę wynosi 123 zł. Jeżeli spotkanie organizuje Urząd Gminy sala jest za darmo. Tak postanowili kilka lat temu radni, zrównując spotkanie przedwyborcze z imprezą dochodową lub komercyjną. Może radni nowej kadencji wystąpią z inicjatywą uchwałodawczą, ażeby tego typu spotkania kandydaci mogli organizować bez ponoszenia kosztów. Warto przypomnieć, że Domy Ludowe powstawały przy bardzo dużym zaangażowaniu społecznym. Nasz w Nowosielcach otwarty został w 1972 roku.

KTO RZĄDZI NA DROGACH GMINNYCH?

Gmina Zarszyn sprzedała działkę w Nowosielcach nr 807/5 w cenie 868 zł za ar w czwartym przetargu. Chociaż gospodarkę gruntami sprawuje od szeregu lat starostwo, gminy nadal mają swój udział w dzieleniu gruntów i obrotem ziemią. Z podziału widocznego na mapie widać, że ta gospodarka ma różny charakter, a na samowolę budowlaną przymyka się oko. Z informacji krążących między mieszkańcami słychać, że przejazd drogą w kierunku dawnego jazu  bywa utrudniony. Temat poruszany na zebraniach wiejskich jest wyciszany i używając potocznego języka zamiatany jest pod dywan.

ZA DWA MIESIĄCE WYBORY

Rok 2018 to rok kolejnych wyborów radnych do samorządów gminnych powiatowych oraz sejmików wojewódzkich. Końcem października wybierzemy naszych przedstawicieli do tych szczebli władzy i powierzymy im zadanie reprezentowania naszych społeczności lokalnych w Zarszynie, Sanoku i Rzeszowie. Za klika dni minie termin rejestracji komitetów wyborczych, więc trwają gorączkowe poszukiwania kandydatów mogących zapełnić listy wyborcze, a lokalni promotorzy objeżdżają miejscowości i zachęcają do aktywności wyborczej. W gminach wybierać będziemy również wójtów, którzy już od trzech kadencji samodzielnie stanowią zarząd gminy. Tym razem wybrani przedstawiciele samorządowi będą ciągnąć swoje kadencje przez 5 lat, a wójtem można będzie zostać jedynie na okres dwóch kadencji. Przyszła zatem pora na refleksję, czy nasi radni zdali egzamin, czy mądrze reprezentowali naszą miejscowość w samorządzie gminnym. Od wielu lat z Nowosielec nie mieliśmy przedstawiciela w Radzie Powiatu, co było efektem niezbyt rozsądnego rozgrywania karty wyborczej i braku zjednoczenia przed wyborami. Naszych przedstawicieli przyklejali do swoich list wyborczych wyżej notowani  kandydaci z innych miejscowości i dzięki temu uzyskiwali mandat. Jak niektórzy twierdzą wybory wygrywa się na etapie tworzenia koalicji oraz właściwego doboru kandydatów. Ważne jest, aby nie stać bezczynnie i spełnić swoje prawo wyborcze, wrzucając swoje głosy do szklanej tym razem urny.

NIE BĘDZIE WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie informuje, że w dniu 14 sierpnia w ciągu dnia nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej Gminy Zarszyn. Jest to związane z pracami prowadzonymi na ujęciu wody  w Sieniawie.

ODSIECZY JAK DOTĄD NIE WIDAĆ

Wprowadzanie do Europy “piątej kolumny” innowierców i czarnoskórych najemników w celu kulturowego i fizycznego podcinania korzeni naszego kontynentu, napotkało w końcu na opór rządów kolejnych państw, które dotąd posłusznie wykonywały polecenia szefów loży układającej nowy porządek świata. Dość tej polityki mają już Włochy i Austria, które rozpoczęły proces ochrony swoich granic. Lewackie media nazywają ratowaniem uchodźców proceder dostarczania ich z wybrzeży Libii. Statki “organizacji międzynarodowych” pełnią rolę taksówek, zwożąc bez żadnych przeszkód ludność obcą etnicznie do portów europejskich basenu Morza Śródziemnego. Osławiony Aquarius należący do armatora niemieckiego, pływający pod banderą Gibraltaru pełną parą zwozi migrantów na nasz kontynent i aż dziw bierze, że jeszcze nie wpadli na pomysł zabierania ich z porów Libii, aby oszczędzić sobie trudu ze spektaklami na pełnym morzu, mającymi stwarzać pozory akcji ratunkowej. Czy ten proceder będzie miał kiedyś finał? Oby nie było zbyt późno.