JEST SZANSA NA ŻŁOBEK

Rządowy program Maluch plus może przyczynić się do powstania żłobka gminnego z lokalizacją w Nowosielcach. Ostatnio powstał pomysł na urządzenie takiej placówki w byłym punkcie katechetycznym, który od wielu lat stoi pusty i niszczeje. Obiekt z pomocą środków rządowych może zagospodarować Urząd Gminy. Realny termin oddania placówki do dyspozycji maluchów w wieku do 3 lat to początek 2019 roku. Do 15 listopada trwa akcja zbierania deklaracji od przyszłych rodziców i opiekunów odnośnie chęci skorzystania ze żłobka. Istotnym czynnikiem jest tutaj czas na złożenie wniosku do programu pozwalającego na dofinansowanie. Informacja wójta w tej sprawie dostępna jest na stronie Urzędu Gminy.

KOLEJNA DROGA W REMONCIE

Powoli, ale systematycznie realizowane są remonty kolejnych dróg gminnych w naszej miejscowości. Przyszedł  teraz czas na asfaltowanie ulicy Jasnej. Przyległa do głównej drogi przelotowej  Heleny Gniewosz ulica Jasna stanowi dojazd do 6 posesji i ma długość około 200 metrów. Wykonawcą prac jest firma Transprzęt z Zabłociec. Nawierzchni asfaltowych przybywa i dojazdy do domów mamy coraz ładniejsze. Generalnie sprawy wyglądałyby całkiem przyzwoicie, gdyby nie fakt, że w Nowosielcach nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej z prawdziwego zdarzenia. Dopełnieniem nowoczesności byłby światłowód ułożony w ziemi. We wsi jest już wodociąg i kanalizacja. Sieć gazowa za niedługo będzie obchodzić 50 urodziny i konieczna będzie wymiana na nową, tym razem już średnioprężną.

TAJEMNICE PRZEMYSKIEGO CMENTARZA

Na cmentarzu komunalnym w Przemyślu w części tzw. wojskowej znajdują się kwatery młodych żołnierzy głównie w wieku 21-30 lat, którzy zginęli po zakończeniu wojny. Okoliczności śmierci wielu z nich są do dzisiaj owiane tajemnicą. Archiwa wojskowe i państwowe są zamknięte dla przeciętnego obywatela. Dla jednych Państwo robi ceremonie pogrzebowe i przekopuje działki poszukując szczątków, a innym odmawia dostępu do prawdy. Takimi postawami cechuje się również Instytut Pamięci Narodowej twierdząc, że ma związane ustawami ręce. Tymczasem potomkowie tych młodych żołnierzy oczekują na odkrycie kart historii, licząc, że ich krewni nie będą podwójnie przeklęci, kiedyś przez swoich oprawców i dzisiaj przez nieczułych biurokratów. Prawda o mordowaniu młodych pokoleń patriotów powinna jak najszybciej ujrzeć światło dzienne.

NIE BĘDZIE WODY

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY PRZERWA NASTĄPI: w dniu 23.10 (poniedziałek) od godz. 700 do usunięcia awarii ok. 1230 W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ w Mymoniu. Po zakończeniu prac i wznowieniu dostawy wody mogą występować miejscowe wzrosty mętności wody spowodowane osadami rurowymi nie stanowiące jednak zagrożenia bakteriologicznego. Za utrudnienia ZGK w Zarszynie przeprasza wszystkich Odbiorców. ze strony UG Zarszyn

RZESZÓW DALEKO Z PRZODU

10 lat minęło od wyburzenia w centrum Rzeszowa hotelu “Rzeszów” będącego przez wiele lat wizytówką miasta. Na działce zajmowanej przez ten budynek niebawem ruszyła budowa Galerii Rzeszów. Nowoczesny obiekt szybko został zaakceptowany przez miasto i jego mieszkańców. Dzisiaj kompleks ten jest miejscem dokonywania zakupów, rozrywki i spotkań towarzyskich. Stolica Podkarpacia od co najmniej dwóch dekad przyspieszyła swój rozwój i pozostawia daleko w tyle inne miasta regionu. Oferowane są tutaj nowe miejsca pracy i mieszkania, których buduje się bardzo wiele.

RÓŻANIEC BEZ GRANIC – WETLINA (fotogaleria)

Modlitewna akcja Różaniec bez granic, była w pierwszą sobotę października okazją do potwierdzenia przez Polaków wielkiego przywiązania do kultu Matki Bożej. Na wyznaczonych punktach wzdłuż granicy zgromadzić się mogło ponad milion wiernych. Gdyby rozwinąć różance trzymane w rękach Polaków ich długość pozwoliłaby bez problemu na opasanie granicy naszego kraju, która wynosi nieco ponad 350 000 km. Dekanat sanocki został przypisany do punktu granicznej modlitwy w Wetlinie. W kilku autobusach Sanok i okolice reprezentowało ponad 250 osób. Wielu dojechało własnymi środkami transportu. Reprezentowane były także inne dekanaty naszego regionu. Gospodarze uroczystości – Parafia prowadzona przez Ojców Bernardynów, która niedawno doczekała się poświecenia nowego kościoła bardzo sprawnie wywiązała się z przyjętych obowiązków. Msza celebrowana przez sanockiego dziekana Andrzeja Skibę rozpoczęła uroczystości o godzinie 11-tej. Cztery pełne części różańca odmawiane były przy trasie turystycznej na Połoninę Wetlińską na Przełęczy Wyżnej.

POLONIA SEMPER FIDELIS

W Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją), w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata), w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzykania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli). Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata. Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.

NIE MA KASY NA FOTOWOLTAIKĘ

Gmina Zarszyn informuje zainteresowanych, którzy składali wnioski na inwestycje związane z OZE, że na razie nie ma pieniędzy na ten cel dla gmin  Zarszyn, Besko, Haczów i Brzozów. Złożone projekty oceniono pozytywnie, ale znalazły się one na liście rezerwowej. Wygląda na to, że organizacje rządowe nie doceniły skali zainteresowania alternatywnymi źródłami energii i przeznaczyły na ten cel za małe środki. Na zachodzie Europy mieszkańcy mają dofinansowanie do takich inwestycji od kilkudziesięciu już lat, a u nas jest to wciąż dziedzina, której trudno przebić się na płaszczyznę normalności. na podstawie informacji UG Zarszyn

REWOLUCJA W KOTŁOWNIACH

Od niedawna obowiązują nowe przepisy w branży ciepłowniczej dotyczące budowy kotłów centralnego ogrzewania. Po medialnych lamentach odnośnie złego powietrza w Polskich miastach, a szczególnie w Krakowie w czasie okresu grzewczego pospiesznie zaostrzono przepisy w sprawie budowy kotłów i emisji szkodliwych związków do atmosfery. Obecnie mówi się, że kotły powinny posiadać 5 klasę potwierdzoną certyfikatem akredytowanego laboratorium. Rzecz w tym, że normy jakie ten kocioł powinien spełniać są kilka lub kilkanaście razy bardziej restrykcyjne niż obowiązywały dotąd. Spełnienie wymagań klasy 5 gwarantują przeważnie kotły z podajnikami, a rzadko wolnozasypowe.  Klient chcący wymienić teraz kocioł instalacji c.o. powinien się liczyć z wydatkiem rzędu 6-10 tyś. złotych. Kotły starego typu zniknęły praktycznie ze składów i marketów branżowych. Programy dofinansowania przez samorządy wymiany źródeł ciepła naszych instalacji jest uzależniony od zamożności jednostek oraz przychylności radnych. I tak wystarczyło trochę nagonki medialnej, nieco ostrzejszej zimy i fakt, że prezydent pochodzi z Krakowa, aby błyskawicznie wprowadzić nowe przepisy. Zakup nowych kotłów dla wielu to wydatek, który będą musieli wesprzeć kredytem. Spadnie sprzedaż węgla, a wzrośnie zapotrzebowanie na pelet. W sprzedaży i drugim obrocie pojawią się kotły produkowane w garażach i piwnicach, bez wymaganych certyfikatów. Szkoda, że władze samorządowe, parlamentarzyści i prezydent zapominają o tym, że ciepło do ogrzewania miast i osiedli jest ukryte pod ziemią, tylko trzeba po nie sięgnąć, a pojazdy elektryczne do jazdy po mieście już dawno powinny być w masowej sprzedaży. Tylko, że w Polsce należy jeszcze do tego dostosować prawo, aby ktoś mógł na tym zrobić dobry interes. Na końcu zapłaci konsument.

EUROPA NA KRAWĘDZI ZAPAŚCI

Europa znalazła się na zakręcie kulturowo- cywilizacyjnym za przyczyną napływającej tu ludności wyznającej islam. Spora część elit politycznych zachodu, sterowana z ośrodków obcych i wrogich wartościom kultury łacińskiej popiera napływa na nasz kontynent dziesiątków tysięcy mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu. Bez żadnej kontroli, często bez dokumentów zwozi się statkami z wybrzeży Libii tzw. uchodźców, którzy  w rzeczywistości najczęściej są emigracją zarobkową. Współczesna wędrówka ludów, najazd na Europę, jak się zwykło nazywać to zjawisko, stwarza ogromne zagrożenie dla mieszkańców naszego kontynentu. Media poprawne politycznie, a właściwie polskojęzyczne nie przekazują Polakom prawdy o tym, że według wiary muzułmanów nacja europejska powinna zostać unicestwiona i całkowicie podporządkowana wyznawcom Koranu. Jako przykład tego, że wpływ napływającej ludności w Europie jest bezsporny niech będzie relacja jednego z Polaków mieszkającego  w Norwegii.  Otóż jego kilkuletni  syn uczęszczający do przedszkola, pewnego dnia po powrocie do domu bawiąc się, nagle przyjmuje pozycję i odtwarza ruchy modlącego się muzułmanina. Na pytanie czemu tak robi odpowiada, że tak czynią jego rówieśnicy w przedszkolu. Znaczna ich część pochodziła z rodzin muzułmańskich, a praktyki religijne najmłodsi mogli wykonywać tam bez żadnych przeszkód. Rodzice po tym incydencie przenieśli dziecko do innego przedszkola. Jeżeli chcesz poznać prawdziwy wpływ islamu na naszą europejską cywilizację, zapoznaj się z audycją, której treści z pewnością cię zaskoczą. A na pewno nie usłyszysz ich  w innych mediach.